Skip to content Skip to navigation

Valovi znatiželje - od čega životinje rastu?

Mirela Pavić, Mario Ronta, Mislav Đidara, Ivana Klarić, Josip Novoselec, Željka Klir, Ljubica Pastuović

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 20:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba
Sažetak: 

U praktikumu za fiziologiju i hranidbu domaćih životinja održat će se izložba uzoraka različitih krmiva u hranidbi domaćih životinja (sijeno, žitarice, preparati vitamina i minerala...). Osim krmiva bit će izložene i kosti različitih vrsta životinja, krava, ovaca, koza, pasa i konja. Na izložbi posjetitelji će dobiti  uvid u adekvatnu hranidbu kako bi  životinje zadovoljile svoje osnovne i proizvodne potrebe.

Biografija: 

Mirela Pavić, dr.med.vet., rođena je 11.07.1986. u Osijeku. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2012. godine. Iste godine je zaposlena kao znanstveni novak na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na Zavodu za Stočarstvo, Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja na projektu „Prirodni imunomodulatori i antioksidansi u optimalizaciji proizvodnje svinja“. Akademske godine 2012./2013. upisala je poslijediplomski doktorski studij iz Veterinarskih znanosti. Uže područje interesa predstavljaju joj histologija, fiziologija i imunologija  probavnog sustava te imunohistokemijske metode.