Skip to content Skip to navigation

Valovi vode-valovi života

Mirna Habuda-Stanić

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
17:00 to 17:30
Lokacija: 
OsijekEkonomski fakultet
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

U ovom predavanju saznat će te kako nastaju valovi vode, zašto su pomogli nastanku i opstanku života na Zemlji te kako i danas utječu na ljude i cjelokupni život na Zemlji.

Biografija: 

Mirna Habuda-Stanić docentica je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Predsjednica je Katedre za kemiju i ekologiju te nositeljica nositelj kolegija Ekologija, Tehnologija vode i obrada otpadnih voda i Upravljanje kakvoćom vode i procesi obradbe vode na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te nositelj kolegija Zaštita i pročišćavanje vode te Kondicioniranje vode na Građevinskom fakultetu u Osijeku.

Autorica i koautorica je više znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima iz problematike  zaštite i pročišćavanja vode.

Pod njenim mentorstvom/komentorstvom do sada je obranjeno više diplomskih radova, jedan doktorski rad, a trenutno su u izradi dva doktorska rada.

Voditeljica je dva znanstveno-istraživačka projekta koji se bave problematikom kakvoće i prerade vode. Na njenu inicijativu se od 2011. godine održava znanstveno-stručni skup „Voda za sve“ s ciljem popularizacije i povezivanja institucija koje se bave problematikom voda.

Mirna Habuda-Stanić aktivni je član više Povjerenstava za pakirane vode pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.