Skip to content Skip to navigation

Valovi različitih kultura u vrtnoj umjetnosti

Marija Kristić, Jasna Kraljičak

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 20:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba postera
Sažetak: 

Vrtna umjetnost Hrvatske je kroz povijest bila pod utjecajem zapada sa jedne i istoka sa druge strane. Radom će prikazati utjecaj različitih kultura i naroda na razvoj vrtne umjetnosti.

Biografija: 

Marija Kristić

Rođena 01.03.1993. godine. Završila srednju poljoprivrednu školu u Županji, smjer fitofarmaceut.  2011. godine upisuje preddiplomski studij hortikulture na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i trenutno je na trećoj godini studija.