Skip to content Skip to navigation

Upoznajte i mikroskopirajte bakteriju koja se valovito kreće

Ivan Kotris

Datum: 
Četvrtak, Travanj 10, 2014 -
12:00 to 14:00
Petak, Travanj 11, 2014 -
12:00 to 14:00
Lokacija: 
OsijekMedicinski fakultet Osijek
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinskog fakulteta Osijek upoznajte i mikroskopirajte bakteriju koja se valovito kreće- Proteus mirabilis.

Cilj ove radionice je pokazati učenicima i studentima makromorfologiju mikroorganizma, tehniku pripreme mikroskopskog  preparat te prikaz mikromorfologije bakterije Proteus mirabilis.

Biografija: 

Ivan Kotris, dr.med. , rođen  u srpnju 1987. godine u Osijeku, maturirao 2006. godine u I.gimnaziji Osijek. Završio  Medicinski fakultet u Osijeku 2012. godine, te je na istom fakultetu  asistent na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju.