Skip to content Skip to navigation

Ultrazvuk i eholokacija kod životinja

Mirela Pavić

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
14:45 to 15:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Ultrazvuk je zvuk s frekvencijom iznad gornje granice čujnosti za ljude. Neke životinje mogu čuti ultrazvuk jer imaju gornju graničnu frekvenciju višu od čovjeka. No, osim što čuju, neke životinje imaju i sposobnost proizvoditi ultrazvučne valove za komunikaciju i orijentaciju. Eholokacija je biološki sonar koji koriste viši kralježnjaci, a temelji se na emitiranju ultrazvučnih valova u okoliš i primanje njihove jeke koja se odbija od različitih objekata u okolišu. Životinje po primitku jeke analiziraju odlazni signal i povratnu jeku te stvaraju sliku okoline određujući udaljenost pojedinih objekata. Eholokacija životinjama osim za orijentaciju služi i za lov. Najpoznatije životinje koje se koriste eholokacijom su šišmiši, delfini, kitovi zubani, rovke i neke vrste ptica.

Biografija: 

Mirela Pavić, dr.med.vet., rođena je 11.07.1986. u Osijeku. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2012. godine. Iste godine je zaposlena kao znanstveni novak na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na Zavodu za Stočarstvo, Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja na projektu „Prirodni imunomodulatori i antioksidansi u optimalizaciji proizvodnje svinja“. Akademske godine 2012./2013. upisala je poslijediplomski doktorski studij iz Veterinarskih znanosti. Uže područje interesa predstavljaju joj histologija, fiziologija i imunologija  probavnog sustava te imunohistokemijske metode.