Skip to content Skip to navigation

Ultrazvučni valovima do zdravijih šuma

Monika Tkalec, Lea Parađiković

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 20:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba postera
Sažetak: 

Utvrđivanje stadija propadanja drveća ultrazvučnim pregledom.

Biografija: 

Lea Parađiković rođena 29. ožujka, 1991. godine u Osijeku. U rujnu  2013. godine stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaurea), inženjer poljoprivrede (univ. bacc. agr.) Student je diplomskog studija smjera Povrćarstvo i cvjećarstvo.