Skip to content Skip to navigation

Svijet valova – od de Broglia do gravitacijskih valova

Marina Poje, Ivana Ivković

Datum: 
Ponedjeljak, Travanj 7, 2014 -
10:00 to 18:00
Utorak, Travanj 8, 2014 -
10:00 to 18:00
Srijeda, Travanj 9, 2014 -
10:00 to 18:00
Četvrtak, Travanj 10, 2014 -
10:00 to 18:00
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 18:00
Lokacija: 
OsijekOdjel za fiziku
Publika: 
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Vrsta događaja: 
Izložba
Sažetak: 

Izložba je nastala sa idejom prikaza svijeta u obliku valova. Od valova materije,  do mehaničkih, vidljivih i nevidljivih valova.Fotografije su autorska djela raznih fotografa, čija su imena u potpisu istih.