Skip to content Skip to navigation

Različiti načini kretanja konja i valovi

Kristina Zirn, Mirjana Baban

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
14:30 to 14:45
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Zvučni su valovi longitudinalni valovi. Zrak vibrira naprijed i natrag uzduž crte gibanja valova. Pravilno titranje čestica zraka registriramo kao ton koji je ugodan uhu, kao što je, npr. glasanje konja. Imamo različite oblike glasanja koje možemo jasno prepoznati, kao što su: njištanje, rzanje, cičanje, frktanje, glasno vrištanje i režanje, mumljanje, stenjanje i puhanje kroz nos. Frktanje je zvuk koji konj proizvodi prilikom pojave neke opasnosti. Taj zvuk kod konja traje od osam do devet desetinki sekunde i pulsira, jer je to posljedica vibracije nozdrva. Njištanje je obrambeni zvuk kojim se izražava neka jača emocija. Pozdravno rzanje je prijateljski signal koji simbolizira poziv i simpatiju. Rzanje tijekom spolnog žara proizvodi pastuh u trenutcima dok se približava kobili. Kobila se služi majčinskim rzanjem, ako je blago uznemirena za sigurnost ždrjebeta, te mu onda ovim zvukom šalje neku vrstu poruke kojom mu daje do znanja kako bi joj se trebao približiti. Njisak je zvuk koji započinje poput vrištanja, a završava poput rzanja. Konj urliče ili cvili ako se radi o kombinaciji emocije straha i bijesa u njemu. Konj ponekad proizvodi zvuk puhanja ako se osjeća ugodno i dobro, a dahtanje se često javlja ako je nastupio umor, ljutnja ili strah.

Biografija: 

Petar Mišanec je rođen 1990. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završio srednju Veterinarsku školu, smjer Veterinarski tehničar. Godine 2012. završava preddiplomski studij, smjer Zootehnika na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, te stječe titulu sveučilišnog prvostupnika, inženjera Agronomije. Završni rad je obranio na temu “Uporaba konja u Konjičkom klubu „Ramarin“ i sportski rezultati u disciplini endurance”. Trenutno je student 2. godine diplomskog studija Specijalna zootehnika na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Na  11. Festivalu znanosti „ Budućnost „ u okviru „Otvorenih vrata“ Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 2013. godine održao je predavanje pod nazivom “Budućnost endurance konjičkog sporta u Hrvatskoj”. Sudjelovao je na 9. međunarodnom gospodarsko- znanstvenom skupu o ribarstvu „Hrvatska akvakultura u Europskoj uniji - sadašnjost i budućnost“  2013. u Vukovaru i održao predavanje pod nazivom “CLA u hranidbi riba”. Privatno se bavi uzgojem autohtone pasmine konja, hrvatski posavac, a grla su mu nagrađivana na brojnim stočarskim izložbama. Diplomski rad će braniti iz teme o etologiji konja.