Skip to content Skip to navigation

Različiti načini glasanja konja i valovi

Mirjana Baban, Petar Mišanec

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
15:00 to 15:15
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Gibanjem kroz zrak tijelo konja predaje svoju energiju česticama zraka koje tu energiju dalje prenose jedna na drugu i na taj način stvaraju zvučni val. Osnovne vrste kretanja konja su: korak, kas i galop. Korak je četverotaktni hod jer pri kretanju konja svaka noga ima svoj ritam te se čuju četiri udarca u tlo. Postignuta brzina kreće se od 1,37 m/s u prikupljenom koraku do 1,82 m/s u produženom koraku. Frekvencija koraka kreće se od 0,8 do 1,1 koraka/sekundi. Kas je kretanje u dva takta u kojem se istodobno pokreće jedan dijagonalni par nogu, zatim slijedi trenutak lebdjenja te drugi dijagonalni par nogu. Dužina koraka u kasu kreće se od 1,8 do 5,9 m, a frekvencija koraka u kasu iznosi od 0,90 do 2,52 koraka/sekundi. Brzina konja se kreće od 2,8 do 14,2 m/s. Galop je najbrže kretanje konja (do 20 m/s), pri čemu se čuju tri udarca. U lijevom galopu konj prvo podiže stražnju desnu nogu, zatim istodobno stražnju lijevu i prednju desnu te prednju lijevu (koja je vodeća noga),a zatim slijedi trenutak lebdjenja. Elementi klasične dresure su levada, courbeta, capriola, španjolski korak, passage, piaffe i mnoge druge.

Biografija: 

Kristina Zirn je rođena u Đakovu, 1993. godine, gdje je završila Opću gimnaziju Antuna Gustava Matoša. Studentica je 3. godine preddiplomskog studija Zootehnike na Poljoprivrednom Fakultetu u Osijeku. U cijelom svom školovanju bavila se raznim sportskim aktivnostima. Tijekom školovanja se bavila jahanjem u Konjičkom klubu Đakovo, danas Državnoj ergeli lipicanaca Đakovo i Lipik. Kao volonter, pomaže svom ocu, inače državnom prvaku, u pripremi konja za brojna nacionalna i svjetska prvenstva u zaprežnom sportu. U 8. razredu osnovne škole započinje se aktivno baviti odbojkom. Danas je članica OK Đakovo, te kapetan prve ekipe s kojom se natječe u 1.b Hrvatskoj odbojkaškoj ligi. Kao ekipa, trenutno su prvoplasirane i bore se za ulazak u 1.a ligu. U slobodno vrijeme, tijekom ljeta vodi i Školu odbojke u OK Đakovu. U sklopu Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera sudjeluje na državnim sportskim natjecanjima i međunarodnim turnirima u odbojci. Na Poljoprivrednom Fakultetu u Osijeku, 2013. godine sudjeluje na Festivalu znanosti, iz teme Budućnost. Zajedno s kolegicom Bojanom Ljuboja prezentirala je temu “Vremenska linija genetske selekcije” kroz predavanje i poster.