Skip to content Skip to navigation

Radiovalovi u astronomiji

Dean Vučinić, Sebastijan Dumančić, Tomislav Jurić, Paula Milardović, Marin Radoš, Denis Vida

Datum: 
Ponedjeljak, Travanj 7, 2014 -
10:00 to 18:00
Utorak, Travanj 8, 2014 -
10:00 to 18:00
Srijeda, Travanj 9, 2014 -
10:00 to 18:00
Četvrtak, Travanj 10, 2014 -
10:00 to 18:00
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 18:00
Lokacija: 
OsijekEkonomski fakultet
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba postera
Sažetak: 

Studentski poster izrađen za kolegij Modeliranje i simulacija na Elektrotehničkom fakultetu.  Studenti su obradili područje radiovalova u astronomiji. Opisali su različite izvore valova i način njihovog promatranja na zemlji.

Biografija: 

Dean Vučinić rođen je 1957. godine u Rijeci. Srednju školu, matematičko- prirodoslovni smjer Prve gimnazije pohađa u Rijeci, a studij brodogradnje završava na Tehničkom fakultetu u Rijeci 1982. godine. Magistarski rad pod naslovom “Elementi hidrodinamike propulzora minimalnog gubitka energije” brani 1987. na Matematičkom Institutu Sveučilišta u Groningenu, Nizozemska. Godine 2007. je uspješno obranio doktorsku disertaciju na Fakultetu Inženjerstva, Vrije Universiteit Brussel. Od 1983. do 1984.  radi u tvornici LIPS BV, Drunen, Nizozemska, od 1984. stalni je član Odjela za projektiranje brodova SOUR BI "3. MAJ", a od 1984. do 1995. bio je istraživač u području propulzije broda na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Godine 2008. postaje profesor na Vrije Universiteit Brussel, gdje je zadužen za podršku kolegija iz Computational Fluid Dynamics (CFD) te osnova numeričkih algoritama za kompjutorsku primjenu. Godine 2009. je izabran za docenta na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, na Zavodu za računalno i programsko inženjerstvo, gdje vodi kolegije „Modeliranje i simulacija“  i „Ekspertni sustavi“. Senior član je AIAA od 1992., i IEEE od 1996.