Skip to content Skip to navigation

Radio frekvencijska identifikacija životinja

Ivana Klarić, Dino Lončar, Višnja Lončar

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 20:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba postera
Sažetak: 

Radio frekvencijska identifikacija (RFID) je metoda automatske identifikacije, koja je u posljednjih nekoliko godina pronašla široku primjenu na raznim područjima. Radiofrekvencijska identifikacija (RFID) zamišljena je kao jednostavna zamjena bar

kodova gdje bi se identifikacija vršila bežičnim putem, preko radio valova. Korištenjem takvog sustava uklanjaju se određena ograničenja koja postoje kod korištenja bar kodova kao što su npr. potreba za izravnom vidljivošću koda od strane čitača, mala udaljenost na kojoj se može očitavati, problemi s istrošenošću ili oštećenjima naljepnica s oznakama bar kodova, sporost kod očitavanja veće količine proizvoda i sl. Osnovni segmenti RFID sustava su RFID oznaka (tag), RFID čitač i računalo. RFID tag je nositelj podataka o proizvodu, poput bar koda. Sastoji se od memorijskog čipa i odašiljača koji komunicira s RFID čitačem. Korištenje RFID-a omogućuje nam razne primjene koje s dosadašnjim identifikacijskim sistemima nismo mogli ostvariti. Postoje mnoge varijacije u ovom sustavu širok je izbor RFID sustava za upravljanje životinjama,identifikacije goveda za automatizaciju hranjenja te robotsku mužnju; učinkovita primjena RFID sustav unutar stada pomaže proizvođačima pri hvatanju brojeva životinja elektronski , čime se smanjuju troškove rada i ljudske pogreške u porukama; RFID tehnologija pomaže poljoprivrednicima učinkovitije zaokružiti proizvodnju stoke, te osigurati bolju zdravstvenu kontrolu životinja u stadu.RFID sustavi sve se više primjenjuju  kod različitih kategorija i vrsta životinja kao što su mliječne krave, telad, junad, ovce, koze, svinje pa čak i perad.

Biografija: 

Zovem se Višnja Lončar, rođena sam 19. rujna 1989. godine u Osijeku. Osnovnu školu i srednju medicinsku školu završavam u Osijeku. Završila sam smjer srednje medicinske škole za zdravstveno – laboratorijskog tehničara. Volontirala sam u DNA – laboratoriju na Medicinskom fakultetu, te sam odradila staž u trajanju od godine dana u Kliničkom bolničkom centru Osijek te uspješno položila stručni ispit. Poljoprivredni fakultet u Osijeku upisala sam školske 2012/2013 godine, smjer Zootehnika, te sam trenutno studentica preddiplomskog studija 2. godina.U slobodno vrijeme bavim se trčanjem , rolanjem i čitanjem. Izvrsno poznajem Microsoft Office paket te uz materinjski hrvatski jezik služim se njemačkim i mađarskim jezikom.