Skip to content Skip to navigation

Određivanje strukture molekula i kristala valovima: rendgenske zrake

Marija Štivojević, Jelena Budimčić

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
11:00 to 12:00
Lokacija: 
OsijekOdjel za kemiju
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Wilhelm Konrad Rӧntegn dobio je 1901. godine  Nobelovu nagradu za fiziku jer je 1895. otkrio prodorne nevidljive čestice vrlo male valne duljine koje izazivaju fluorescenciju, zacrnjuju fotografsku ploču, izbijaju nabijeni elektroskop, a magnet ih ne otklanja. Nazvane su X-zrakama. Budući da prema de Broglieu čestice imaju valna svojstva, tada bi i rendgenske zrake trebale pokazivati svojstva karakteristična valovima kao što je pojava interferencije. Stoga se morala naći izvanredno fina rešetka koja bi pokazala difrakciju rendgenskih zraka. Ustanovljeno je da je takva fina rešetka zapravo kristalna rešetka. Otada se rendgensko zračenje upotrebljava kao izvanredan alat za otkrivanje strukture molekula i kristala. No, na koji je način moguće rendgenskim zrakama odrediti strukturu tako sitnog sustava čestica, i koja njihova karakteristična svojstva stvaraju probleme pri takvom određivanju strukture? Može li se takvo zračenje uvijek upotrijebiti za određivanje struktura, te koliko je takva analitička tehnika osjetljiva? Kakvo je biološko djelovanje rendgenskih zraka? Odgovore na navedena i brojna druga pitanja dat će uvid u svojstva rendgenskih zraka te posljedica koje iz njih proistječu.

Biografija: 

Marija Štivojević, rođena 02. srpnja 1988. godine u Pakracu. Osnovnu i srednju školu završila u Novskoj. 2007. godine upisala Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Kemijski odsjek gdje je završila Preddiplomski studij kemije 2010. godine te Diplomski studij kemije, istraživački smjer, 2012. godine s izvrsnim uspjehom. Dobitnica je Rektorove nagrade za studentski rad Sinteza i konformacijska analiza adamantiltetrapeptidnog analoga muramildipeptida koji je izrađen na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u ak. god. 2011./2012 te Medalje Kemijskog odsjeka za izvrstan uspjeh u studiranju. Sudjelovala je na IX. Skupu mladih kemijskih inženjera 2012. godine s posterskim izlaganjem Sinteza manoziliranih i galktoziliranih adamnatiltetrapeptida te na Otvorenim danima Kemijskog odsjeka i Smotrama sveučilišta u Zagrebu.

 

Jelena Budimčić

Rođena 21.10.1990. u Zagrebu. Osnovnu je školu završila u Bizovcu, a potom upisala Jezičnu gimnaziju u Osijeku. Po završetku gimnazije upisala je Preddiplomski studij Odjela za kemiju, te prošle godine dobila diplomu za sveučilišnoga prvostupnika kemije. Trenutno je studentica Diplomskog studija Odjela za kemiju.