Skip to content Skip to navigation

Novi val

Sanja Jelić, Ivana Varga

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
13:15 to 13:30
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

U posljednjih nekoliko godina uslijed ubrzanog razvoja industrije i tehnologije došlo je do velike potrošnje fosilnih goriva. Kao alternativni izvor energije danas se koriste obnovljiva i ekološki prihvatljiva biogoriva, od kojih biodizel i bioetanol imaju najveći značaj. Ovo predavanje daje kratak osvrt na mogućnost te prednosti i nedostatke upotrebe ulja uljarica i ugljikohidratnih biljnih komponenti za dobivanje biodizela i bioetanola .

Biografija: 

Sanja Jelić rođena je 11. siječnja 1989. godine u Osijeku. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku obranom završnog rada pod naslovom „Tehnološki i ekonomski pokazatelji u tovu junadi" 2011. godine završava program preddiplomskog sveučilišnog studija smjera Agroekonomika, dok program diplomskog sveučilišnog studija, također smjera Agroekonomika završava 2013. godine obranom diplomskog rada pod naslovom "Menadžment proizvodnje tovne junadi simental i hereford pasmine”. Trenutno je izvanredna studentica prve godine diplomskog studija Bilinogojstvo, smjera Biljna proizvodnja.

Od rujna 2012. do ožujka 2013. pohađala je program Pedagoško – psihološko –didaktičko –metodičke izobrazbe (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), kojeg je uspješno završila.

Osim dobrog poznavanja njemačkog (B1) i talijanskog jezika (A2), završila je tečaj engleskog jezika u Frances King School of English u Londonu, stupanj F-Advance (CEFR C1), 12. kolovoza 2011.

Od ostalih vještina, poznaje osnove rada na računalu, rada u MS Office-u, kao i ostale računalne kompetencije stečene kroz osposobljavanje i slobodne aktivnosti. Sklona je timskom radu, komunikativna i ambiciozna osoba.