Skip to content Skip to navigation

Ne talasaj! Odnos konformizma, društvene odgovornosti i aktivizma

Željko Rački

Datum: 
Ponedjeljak, Travanj 7, 2014 -
10:00 to 18:00
Utorak, Travanj 8, 2014 -
10:00 to 18:00
Srijeda, Travanj 9, 2014 -
10:00 to 18:00
Četvrtak, Travanj 10, 2014 -
10:00 to 18:00
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 18:00
Lokacija: 
OsijekEkonomski fakultet
Publika: 
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Vrsta događaja: 
Izložba postera
Sažetak: 

Aktivizam se sastoji od napora usmjerenih ka promicanju, zaustavljanju ili usmjeravanju obrazovnih, socijalnih, političkih, ekonomskih ili ekoloških promjena. Termin aktivizam podrazumijeva i mirno rješavanje sukoba, a u svojoj je biti sudjelovanje u građanstvu. Cilj je ovoga rada istražiti odnos konformizma, društvene odgovornosti i aktivizma na uzorku studenata Učiteljskoga fakulteta u Osijeku. Predlaganje, smišljanje i uspješna provedba akcija od pozitivnoga značaja za studijsku godinu, pojedince ili zajednicu podrazumijeva utjecaje na interpersonalna kretanja, stvarajući valove promjena. Izjava Ne talasaj! odnosi se na percepciju aktivizma kao uznemiravanje ili narušavanje postojećeg, ali ne i nužno uspješnog, uspostavljenog reda. Ovim će se radom razjasniti odnosi osjetljivosti na nepravdu, konformizma, suradnje, odgovornosti, rukovođenja i aktivizma u prigodnom uzorku sugrađana - budućih odgojno-obrazovnih djelatnika.


Biografija: 

Željko Rački

Rođen sam u Osijeku 1978. godine. Od 2008. radim na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija.