Skip to content Skip to navigation

Mikrovalovi u industriji stočne hrane

Josip Kundid, Klara Ljulj, Ivana Klarić

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 20:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba postera
Sažetak: 

U cilju kvalitetnije pripreme pojedinih krmiva te cijelih krmnih smjesa za potrebe hranidbe životinja pored mehaničkih načina pripreme hrane primjenjuju se i fizikalni načini pripreme hrane tj. različiti toplinski postupci. Jedan od korištenih postupaka toplinske obrade krmiva je i mikronizacija.Mikronizacija je toplinski postupak u kojem zagrijane keramičke pločice zrače elektromagnetske valove u nevidljivom spektru infracrvenog zračenja valne duljine 1,8  do 3,4 mikrona. Toplinski postupak je dobio ime po mikronu (milijunti dio metra) – jedinici mjere korištenoj za infracrvenu valnu duljinu. Najveći učinak mikronizacije u hranjivom smislu je želatinizacija škroba zbog čega on postaje pristupačniji probavnim enzimima organizma životinje. Bitno je istaknuti pozitivan učinak ovog postupka toplinske obrade, koji pored poboljšanja hranjive vrijednosti krmiva utječe i na higijensku ispravnost, smanjenje patološke mikroflore tretiranih krmiva te se u značajnoj mjeri inaktiviraju prisutne antinutritivne tvari. Svi spomenuti pozitivni učinci izravno dovode do boljih proizvodnih rezultata što pokazuju istraživanja kod različitih vrsta i kategorija domaćih životinja.

Biografija: 

Zovem se Josip Kundid, rođen sam  2. ožujka 1994. godine u Osijeku. Osnovnu školu te srednju poljoprivrednu i veterinarsku školu završavam u Osijeku. Završio sam smjer srednje poljoprivredne i veterinarske škole – fitofarmaceut školske 2011/2012 godine . Poljoprivredni fakultet u Osijeku upisao sam školske 2012/2013 godine, smjer Zootehnika, te sam trenutno student preddiplomskog studija 2. godina. Tijekom 2013 godine aktivno sam bio član Crvenog križa Osijek.  Izvrsno poznajem Microsoft Office paket te uz materinjski hrvatski jezik služim se engleskim jezikom.