Skip to content Skip to navigation

KarneVAL piva

Dario Iljkić, Ivana Varga

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 20:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba postera
Sažetak: 

Opisati vrste piva.

Biografija: 

Dario Iljkić rođen je 28. prosinca 1982. godine u Gradačcu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i srednju Poljoprivrednu i veterinarsku školu završava u Osijeku 2001. godine nakon čega upisuje Poljoprivredni fakultet.  Diplomirao je 2009. godine među 10% najuspješnih studenata te stekao zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede općeg smjera. Tijekom studija 2007. i 2008. godine obavljao je poslove demonstratora na predmetima Povrćarstvo i Cvjećarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu radi od 2009. godine na Zavodu za Bilinogojstvo, Katedri za žitarice i industrijsko bilje kao znanstveni novak-asistent na znanstvenom projektu „Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem“ (079-0730463-0447) . Od 2010. godine polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija „Poljoprivredne znanosti“ smjera Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo.  Sudjeluje u nastavi na stručnom studiju Bilinogojstvo – smjer Ratarstvo na modulu Žitarice praksa. Bio je stipendist Norveškog centra za međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju (SIU) kroz projekt „Obrazovanje, istraživanje i obuka za globalne ekološke promjene i održivo gospodarenje prirodnim resursima“. Uključen je kao suradnik na međunarodnom bilateralnom projektu između Hrvatske i Srbije „Prilagođavanje agrotehnike i sortimenta ratarskih kultura globalnim klimatskim promjenama“. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatskog agronomskog društva (HAD) i Europskog društva za istraživanje oplemenjivanja bilja (EUCARPIA). Uže područije interesa mu je istraživanje utjecaja ekoloških stresnih činitelja na prinose i druge parametre najzastupljenih ratarskih kultura (kukuruz, pšenica i dr.).