Skip to content Skip to navigation

Jesam li svjetložder?

Miroslav Lisjak, Vlatko Galić

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
13:45 to 14:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Svjetlost je univerzalni oblik energije koji omogućava postojanje nama poznatog oblika života na ovoj planeti. Najveći izazov za prvi živi svijet bio je razvoj bioloških i kemijskih mehanizama koji će omogućiti pretvorbu ali i akumulaciju te energije. Razvoj ovakvih mehanizama kod bakterija, algi i biljaka, tijekom evolucije, omogućio je pojavu i opstanak svih znanih heterotrofnih organizama. U prezentaciji ćemo objasniti kako fizikalne osobine svjetlosti pokreću  ključne biološke mehanizme koji omogućuju pretvorbu te energije u kemijsku energiju na kojoj se bazira život heterotrofa.

Biografija: 

Miroslav Lisjak

Rođen sam 24. srpnja 1981. godine u Čakovcu. Nakon završene opće gimnazije u Čakovcu, upisujem Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjer ratarstvo. Tijekom studiranja primio sam dvije rektorove nagrade. Diplomirao sam 2006. godine. 2007. godine upisao sam interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti”. Od 1. prosinca 2007. do danas radim na Poljoprivrednom fakultetu, na Katedri za fiziologiju bilja, Zavoda za agroekologiju. U sklopu stipendije zaklade “British Schoolarship Trust”, proveo sam dva mjeseca u laboratorijima “University of the West of England”, u Bristolu, Engleska, radeći na istraživanjima uloge i interakcije H2S i NO, u prijenosu staničnog signala. 2010. godine u Engleskoj je pokrenut postupak za dobivanje patenta na rezultate prethodno navedenih istraživanja. Iste godine dobio sam stipendiju Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu koje sam proveo šest mjeseci u laboratorijima „Centre for Research in Biosciences”, prethodno navedene institucije u Engleskoj, nadovezujući se na istraživanja obavljena u 2009. godini. Osnovno područje moga znanstvenog interesa je biljna fiziologija,abiotski stres te stanični signaling. Na temelju ukupne znanstvene i nastavne aktivnosti, 2014. godine dobio sam nagradu za najuspješnijeg mladog znanstvenika na Poljoprivrednom fakultet.

 

Vlatko Galić, rođen 13.11. 1990. u Osijeku. Nakon srednje škole za poljoprivrednog tehničara upisao preddiplomski studij Hortikultura na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Po završetku preddiplomskog studija upisuje diplomski studij smjera Ishrana bilja i tloznanstvo na kojemu je trenutno na završnoj godini. Od 2013. godine student je paralelnog diplomskog studija na istom fakultetu smjera Ekološka poljoprivreda. Nada se da će posao pronaći u znanstvenom djelokrugu po skorom završetku studija.