Skip to content Skip to navigation

Intervali u navodnjavanju

Monika Marković, Jasna Šoštarić

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
13:00 to 13:15
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Navodnjavanje je agrotehnička mjera koja ima za ulogu nadoknaditi biljci potreban manjak vode koji nastaje uslijed nedostatka oborina tijekom razdoblja vegetacije. Načina i primjena navodnjavanja ovisiti će o većem broju čimbenika kao što su: kultura, trenutan sadržaj vode u tlu, vremenski uvjeti, faza razvoja biljke i dr. Ključni čimbenici u izvođenju ove agrotehničke mjere jesu pravilno odrediti trenutak početka navodnjavanja, odnosno načiniti plan navodnjavanja kako bi biljka bila optimalno opskrbljena vodom. Za pravilno određivanje stanja vlažnosti tla i količine biljci pristupačne vode koristimo se intervalima vlažnosti. Navodnjavanje tijekom vegetacije možemo provesti prema različitim intervalima navodnjavanja (turnusima)  odnosno prema fiksnim intervalima po fazama razvoja.

Biografija: 

Monika Marković rođena je u Osijeku gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 2007. godine diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te stječe titulu diplomiranog inženjera poljoprivrede ratarskog smjera. 2008. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, zavod za biljnu proizvodnju, katedra za opću proizvodnju bilja i poljoprivredne melioracije u svojstvu asistenta.  Upisuje poslijediplomski doktorski studij smjer Agrokemija. U prosincu 2013. godine brani doktorsku disertaciju pod naslovom: Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod i kvalitetu zrna hibrida kukuruza (Zea mays L.) te stječe titulu doktora znanosti biotehničkog znanstvenog područja, znanstveno polje poljoprivreda. Od veljače 2014. god. uposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku u svojstvu postdoktoranta (višeg asistenta).