Skip to content Skip to navigation

Fangovi valovi ekspanzije komunikacijskih mogućnosti, Anita Papić, Milijana Mičunović

Datum: 
Ponedjeljak, Travanj 7, 2014 -
10:00 to 18:00
Utorak, Travanj 8, 2014 -
10:00 to 18:00
Srijeda, Travanj 9, 2014 -
10:00 to 18:00
Četvrtak, Travanj 10, 2014 -
10:00 to 18:00
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 18:00
Lokacija: 
OsijekEkonomski fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba postera
Sažetak: 

Poster će vizualno prikazati kronološki pregled tzv. informacijskih revolucija koje se uspoređuju sa valovima koji potenciraju širenje komunikacijskih kanala. Naime, informacijske revolucije će ilustrirati valovi ekspanzije komunikacijskih mogućnosti. Revolucije su identificirane prema kriterijima Irvinga E. Fanga koji ih navodi šest: pismo, tisak, masovni mediji, uporaba medija u svrhu zabave, pretvaranje doma u središte primanja informacija i, naposljetku, informacijska autocesta. Na posteru će se prikazati osnovni mediji svake revolucije. Temeljni je zaključak rada da informacijske revolucije nisu bile razdoblja zamjene starih medija novima, nego razdoblja zgušnjavanja komunikacijskih mogućnosti. U tim se razdobljima novi mediji pridružuju postojećim, ne dokidaju ih, već supostoje s njima. Tek u duljim vremenskim razdobljima, ponajprije slijedom iskustva korištenja, određeni mediji nestaju ili se rabe manjim intenzitetom

Biografija: 

Anita Papić rođena je 22. siječnja 1981. godine  u Osijeku, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu (jezičnu gimnaziju). 2004. godine je diplomirala na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice matematike i informatike, a 2009. godine je magistrirala u okviru znanstvenog poslijediplomskog studija Informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu te time stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. Od rujna 2003. godine do ožujka 2008. godine bila je uposlena u III. gimnaziji Osijek (prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji) na radnom mjestu profesorice matematike i informatike, a od ožujka 2008. godine zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Na Sveučilištu u Zadru je 2012. godine  završila znanstveni poslijediplomski studij informacijskih znanosti te time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija.

 

Milijana Mičunović rođena je u ljeto 1978. godine u Osijeku. Završila je klasičnu gimnaziju u Osijeku, studij Knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti te Poslijediplomski doktorski studij Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od 2006. godine zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Službena su joj područja interesa odnos čovjeka i tehnologije, sociološki aspekti informacijske i komunikacijske tehnologije, slobodni i otvoreni softver i nove tehnologije te područje komunikologije. U slobodno vrijeme bavi se filozofijom i praksom slobodnog i otvorenog softvera, područjem slobodnog i otvorenog pristupa znanju i informacijama, fotografijom i učenjem japanskog jezika. Ravnotežu pronalazi u šumi, na putovanjima, u yogi, na biciklu i u umjetnosti.