Skip to content Skip to navigation

Edukacijsko – interpretacijska točka iz lovstva

Tihomir Florijančić

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 20:00
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Izložba
Sažetak: 

Edukacijsko-interpretacijska točka sadržavala bi prirodoslovnu zbirku trofeja i dermopreparata, edukativne ploče, te multimedijske prezentacije preko interaktivne ploče ili velikog ekrana, na kojima bi bili prikazivani slikovni prilozi koji se odnose na promociju lovstva i zaštitu vrijednih dijelova prirode. Trofeji, posebice dermopreparati predstavnika dlakave i pernate divljači, bili bi izloženi s ciljem informiranja, edukacije i promidžbe na različitim razinama obrazovanja s ciljem stvaranja pozitivnih uvjerenja o divljači i lovstvu. Posjetiteljima će biti na raspolaganju stručno vodstvo članova Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo. Ovom izložbom želimo potaknuti svijest građana o prirodnim bogatstvima naše domovine, kao i potrebi zaštite odnosno očuvanja divljači, njenih staništa te važnosti lovnoga gospodarenja u smislu očuvanju biološke ravnoteže.

Biografija: 

Tihomir Florijančić rođen je 11. lipnja 1970. u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju veterinarsku školu. Po nacionalnosti je Hrvat i ima hrvatsko državljanstvo. Studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1989. godine, a diplomirao 1995. godine. Godine 1998. zapošljava na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svojstvu asistenta na kolegiju Lovstvo, a iste godine upisuje poslijediplomski studij "Parazitologija" na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao 2001. i doktorirao 2006. godine. Govori engleski jezik. Svoju znanstvenu i stručnu  aktivnost usmjerava na projekte vezane prvenstveno za uzgoj, biologiju i patologiju divljači, lovstvo i zaštitu prirode. Bio je voditelj više znanstvenih i stručnih projekta. U koautorstvu je objavio dva sveučilišna udžbenika («Lovstvo» te «Anatomija i fiziologija domaćih životinja»), jedna priručnik („Trihineloza“), više desetaka znanstvenih, stručnih i popularnih publikacija, a aktivno je sudjelovao na pedesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bio je član Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u razdoblju 2005.-2007. godine kako predstavnik asistenata, stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku obavlja dužnost predsjednika Katedre za lovstvo, ribarstvo i ekologiju te predsjednika Odbora za izdavačku djelatnost.