Skip to content Skip to navigation

Dobivanje energije iz morskih valova

Josip Kovačević

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
13:30 to 13:45
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Postoji još jedan oblik energije koji se može iskorištavati, to je energija valova. Valovi se stvaraju prolaženjem vjetra uz površinu mora. Sve dok se valovi stvaraju sporije od brzine vjetra, neposredno iznad valova postoji prijenos energije od vjetra na valove. Snaga valova se koristi za proizvodnju električne energije, desalinizaciju (uklanjanje soli iz morske vode) ili pumpanje vode u spremnike. Energija vala je razmjerna kvadratu njegove visine, što znači da val visine dva metra ima četiri puta veću snagu od vala visine jednog metra.

Biografija: 

Josip Kovačević rođen 25. srpnja 1989. godine u Slavonskom Brodu. U listopadu 2012. godine stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaurea), inženjer poljoprivrede (univ. bacc. agr.) Student je diplomskog studija smjera Biljna proizvodnja.