Skip to content Skip to navigation

DNA – dvostruki val života

Sonja Petrović

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
11:00 to 11:45
Lokacija: 
OsijekPoljoprivredni fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Radionica bi uključila kratko predavanje o molekuli DNA u trajanju od 10 minuta, nakon čega bi slijedio praktični dio izrade modela molekule DNA od plastelina i perlica (25 minuta). Na kraju radionice bi se održao kviz znanja i dodjela nagrade za najbolji model.

Biografija: 

Sonja Petrović

Radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, pri Katedri za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, kao predavač na modulima “Genetika”, „Biotehnologija u oplemenjivanju bilja”, „Metode selekcije”. Bila je stipendist Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, u sklopu koje je provela tri mjeseca na Agricultural Research Instutute Of The Hungarian Academy Of Science u Mađarskoj. Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti” završava 2011. godine obranom doktorskog rada „Genetska različitost germplazme ozime krušne pšenice (Triticum aestivum L. ssp. vulgare)“. Znanstveni interesi su primjena saznanja iz molekularne biologije, posebice genetike u oplemenjivanju bilja.