Skip to content Skip to navigation

Brojevi u valovima

Ivana Vuksanović

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
10:00 to 11:00
Lokacija: 
OsijekOdjel za matematiku
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Radionica
Sažetak: 

Motivacijskim primjerima uvodimo učenike u strukturu pojma niza brojeva. U skladu s navedenim primjerima, definiramo pojam niza na osnovnoj razini. Potom navodimo formalne primjere niza realnih brojeva te prelazimo na konkretne zadatke odnosno probleme. Zadatci su koncipirani tako da pobude zanimanje učenika za nizovima i njihovom primjenom u stvarnom životu.

Biografija: 

Ivana Vuksanović

Rođena sam 29.9.1989. godine u Osijeku. Studentica sam prve godine Poslijediplomskog doktorskog studija matematike na Sveučilištu u Zagrebu i trenutno sam zaposlena kao asistent u naslovnom zvanju. Dobitnica sam Rektorove nagrade za seminarski rad pod nazivom „Neoklasični model ekonomskog rasta“ 2013. godine. Sudjelovala sam na DAAD školama u Novom Sadu („Microlocal Analysis, Wave Fronts and Propagation of Singularities“, 16-21.9.2013.) i Osijeku („Linear Optimal Control of Dynamic Systems“,23.-28.9.2013.) te na Zimskoj školi u Würzburgu („Calculus of Variations in Physics and Materials Science“, 10.-14.2.2014.)..