Skip to content Skip to navigation

Raspored - OsijekPetak, Travanj 11, 2014

Osijek
Ekonomski fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Radiovalovi u astronomiji
Dean Vučinić, Sebastijan Dumančić, Tomislav Jurić, Paula Milardović, Marin Radoš, Denis Vida
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Upoznatost studenata Filozofskog fakulteta s temeljnim pojmovima iz područja valova
Tomislav Jakopec, Katarina Jozić
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Fangovi valovi ekspanzije komunikacijskih mogućnosti, Anita Papić, Milijana Mičunović
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Groznica u valovima – bruceloza
Arlen Antolović-Požgain
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Git valovi
Ines Banjari, Dragana Jelenić, Josipa Fako, Darko Mijić, Tihana Ostrognjaj, Vacek Kristina, Ana Džolan, Nives Resiga, Vlatka Matoković, Ivan Tomas, Ivana Sović
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Eholokacija - sposobnost koja slijepima omogućuje da progledaju
Matea Bubalo, Anamarija Elbl, Maja Vukasović
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Ne talasaj! Odnos konformizma, društvene odgovornosti i aktivizma
Željko Rački
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Pravno ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka)
Nataša Drvenkar, Slobodan Alberković
11.04.2014
17:00 - 17:30
Predavanje Valovi vode-valovi života
Mirna Habuda-Stanić
11.04.2014
17:35 - 18:05
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Čovječanstvo je ukrotilo valove, ali ih se ipak boji
Jovica Hardi
11.04.2014
18:10 - 18:40
Predavanje 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi života
Ines Banjari, Dragana Jelenić
Odjel za fiziku
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Svijet valova – od de Broglia do gravitacijskih valova
Marina Poje, Ivana Ivković
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba Čudesni valovi by Ana
Ana Pavlačić
11.04.2014
13:00 - 13:45
Predavanje 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
S4
S5
Valovi i buka
Darije Varžić, Denis Stanić
11.04.2014
13:00 - 13:45
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Elektromagnetski val?
Ivana Ivković
Pravni fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
11.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Poster izložba istraživanja studenta i doktoranada u razdoblju 2012.-2014.
Mirela Župan, Mira Lulić, Jelena Legčević
Poljoprivredni fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
KarneVAL piva
Dario Iljkić, Ivana Varga
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
More žutila
Ivana Varga
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi različitih kultura u vrtnoj umjetnosti
Marija Kristić, Jasna Kraljičak
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Ultrazvučni valovima do zdravijih šuma
Monika Tkalec, Lea Parađiković
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Zvučni valovi i njihov utjecaj na biljke
Ivana Varga, Maja Varga
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Utjecaj elektromagnetskih valova Sunca na unos hrane i vode kod goveda
Mario Ronta, Matea Sekulić, Matea Petrak
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi kašmira
Nikolina Mijatović, Ana Zelić, Josip Novoselec, Željka Klir
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Radio frekvencijska identifikacija životinja
Ivana Klarić, Dino Lončar, Višnja Lončar
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Mikrovalovi u industriji stočne hrane
Josip Kundid, Klara Ljulj, Ivana Klarić
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Edukacijsko – interpretacijska točka iz lovstva
Tihomir Florijančić
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Tradicija na valovima prošlosti
Tihana Sudarić, Jadranka Deže, Krunoslav Zmaić, Ljubica Ranogajec, Ružica Lončarić, Snježana Tolić
11.04.2014
10:00 - 20:00
Izložba 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi znatiželje - od čega životinje rastu?
Mirela Pavić, Mario Ronta, Mislav Đidara, Ivana Klarić, Josip Novoselec, Željka Klir, Ljubica Pastuović
11.04.2014
10:00 - 13:00
Instalacija 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi doživljaja
Jasna Kraljičak, Monika Tkalec
11.04.2014
11:00 - 11:30
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovito kretanje ....ah, kakav hod
Mirjana Brmež
11.04.2014
11:00 - 11:45
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Zelena tvornica na solarni pogon
Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević
11.04.2014
11:00 - 11:45
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
DNA – dvostruki val života
Sonja Petrović
11.04.2014
11:00 - 11:45
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Eko-valovi u zaštiti bilja
Renata Baličević
11.04.2014
13:00 - 13:15
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Intervali u navodnjavanju
Monika Marković, Jasna Šoštarić
11.04.2014
13:15 - 13:30
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Novi val
Sanja Jelić, Ivana Varga
11.04.2014
13:30 - 13:45
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Dobivanje energije iz morskih valova
Josip Kovačević
11.04.2014
13:45 - 14:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Jesam li svjetložder?
Miroslav Lisjak, Vlatko Galić
11.04.2014
14:15 - 14:30
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovima kroz vrijeme
Danijela Samac
11.04.2014
14:30 - 14:45
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Različiti načini kretanja konja i valovi
Kristina Zirn, Mirjana Baban
11.04.2014
14:45 - 15:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Ultrazvuk i eholokacija kod životinja
Mirela Pavić
11.04.2014
15:00 - 15:15
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Različiti načini glasanja konja i valovi
Mirjana Baban, Petar Mišanec
11.04.2014
15:15 - 15:30
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovitost vunskih vlakna
Josip Novoselec, Željka Klir, Nikolina Mijatović, Ana Zelić
Odjel za matematiku
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
11.04.2014
10:00 - 11:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Brojevi u valovima
Ivana Vuksanović
Odjel za kemiju
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
11.04.2014
11:00 - 12:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Određivanje strukture molekula i kristala valovima: rendgenske zrake
Marija Štivojević, Jelena Budimčić
11.04.2014
12:00 - 13:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Elektronska difrakcija
Mateja Drulak, Jelena Bijelić
Medicinski fakultet Osijek
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
11.04.2014
12:00 - 14:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Udahni-izdahni
Anita Ćosić
11.04.2014
12:00 - 14:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Upoznajte i mikroskopirajte bakteriju koja se valovito kreće
Ivan Kotris
11.04.2014
12:00 - 14:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vidim val, čujem val!
Ines Drenjančević, Dora Savanović, Jelena Rnjak, Mirna Rozić, Josip Glavić i Vedran Đambić