Skip to content Skip to navigation

Raspored - OsijekČetvrtak, Travanj 10, 2014

Osijek
Elektrotehnički fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
10.04.2014
09:45 - 10:10
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Bučni valovi Čepina
Marija Kovačević, Dario Pović
10.04.2014
10:10 - 10:35
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Pretvaranje svjetlosnih elektromagnetskih valova u električnu energiju
Nikolina Orlović, Luka Šarić
10.04.2014
10:35 - 11:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Lemljenje elektroničkih elemenata primjenom rastaljene valne taljevine
Stjepan Dekanić, Igor Valek
10.04.2014
10:35 - 11:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Generiranje valova primjenom kristala SiO2
Viktorija Alilović, Tamara Damjanović
10.04.2014
11:10 - 11:55
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Matematički opis omiljene pjesme
Anita Katić, Ivana Hartmann
Ekonomski fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Radiovalovi u astronomiji
Dean Vučinić, Sebastijan Dumančić, Tomislav Jurić, Paula Milardović, Marin Radoš, Denis Vida
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Upoznatost studenata Filozofskog fakulteta s temeljnim pojmovima iz područja valova
Tomislav Jakopec, Katarina Jozić
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Fangovi valovi ekspanzije komunikacijskih mogućnosti, Anita Papić, Milijana Mičunović
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Groznica u valovima – bruceloza
Arlen Antolović-Požgain
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Git valovi
Ines Banjari, Dragana Jelenić, Josipa Fako, Darko Mijić, Tihana Ostrognjaj, Vacek Kristina, Ana Džolan, Nives Resiga, Vlatka Matoković, Ivan Tomas, Ivana Sović
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Eholokacija - sposobnost koja slijepima omogućuje da progledaju
Matea Bubalo, Anamarija Elbl, Maja Vukasović
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Ne talasaj! Odnos konformizma, društvene odgovornosti i aktivizma
Željko Rački
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Pravno ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka)
Nataša Drvenkar, Slobodan Alberković
10.04.2014
11:00 - 11:20
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Simulacija rada Pravno ekonomske klinike
Dubravka Akšamović, Sunčica Oberman Peterka
10.04.2014
17:00 - 17:30
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Suvremeni izazovi regionalne politike RH: znamo li gdje smo i kuda idemo?
Nataša Drvenkar
10.04.2014
17:35 - 18:05
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Poduzetnici novog vala
Julija Perić, Marina Jeger
10.04.2014
18:10 - 18:50
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Pravno ekonomska klinika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Anamarija Delić, Zvonimir Jelinić
10.04.2014
18:10 - 18:40
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Kako riješiti društvene probleme na inovativan i proaktivan način?
Julia Perić, Marina Jeger
10.04.2014
19:00 - 19:30
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Antiradarski materijali-materijali koji absorbiraju valove
Marija Štivojević, Marko Ivić, Milenko Korica
Odjel za fiziku
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Svijet valova – od de Broglia do gravitacijskih valova
Marina Poje, Ivana Ivković
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba Čudesni valovi by Ana
Ana Pavlačić
10.04.2014
10:00 - 10:30
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Mi smo atomi!, Igor Lukačević
Pravni fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
10.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Poster izložba istraživanja studenta i doktoranada u razdoblju 2012.-2014.
Mirela Župan, Mira Lulić, Jelena Legčević
10.04.2014
17:00 - 17:45
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Kako do informacija o EU zakonodavstvu?
Dunja Duić
10.04.2014
17:00 - 18:00
Simulacija suđenja 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Simulirano suđenje
Romana Ćosić, Mario Vinković
Odjel za kulturologiju
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
10.04.2014
10:00 - 10:45
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Posebni mali valovi
Marija Erl Šafar
Medicinski fakultet Osijek
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
10.04.2014
12:00 - 14:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Udahni-izdahni
Anita Ćosić
10.04.2014
12:00 - 14:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Upoznajte i mikroskopirajte bakteriju koja se valovito kreće
Ivan Kotris
10.04.2014
12:00 - 14:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vidim val, čujem val!
Ines Drenjančević, Dora Savanović, Jelena Rnjak, Mirna Rozić, Josip Glavić i Vedran Đambić
Odjel za matematiku
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
10.04.2014
14:00 - 15:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Math Craft – Origami
Ljerka Jukić Matić