Skip to content Skip to navigation

Raspored - OsijekSrijeda, Travanj 9, 2014

Osijek
OŠ Franje Krežme
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
09:50 - 10:30
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Valovi u glazbi
Jasna Šulentić Begić
Ekonomski fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Radiovalovi u astronomiji
Dean Vučinić, Sebastijan Dumančić, Tomislav Jurić, Paula Milardović, Marin Radoš, Denis Vida
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Upoznatost studenata Filozofskog fakulteta s temeljnim pojmovima iz područja valova
Tomislav Jakopec, Katarina Jozić
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Fangovi valovi ekspanzije komunikacijskih mogućnosti, Anita Papić, Milijana Mičunović
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Groznica u valovima – bruceloza
Arlen Antolović-Požgain
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Git valovi
Ines Banjari, Dragana Jelenić, Josipa Fako, Darko Mijić, Tihana Ostrognjaj, Vacek Kristina, Ana Džolan, Nives Resiga, Vlatka Matoković, Ivan Tomas, Ivana Sović
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Eholokacija - sposobnost koja slijepima omogućuje da progledaju
Matea Bubalo, Anamarija Elbl, Maja Vukasović
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Ne talasaj! Odnos konformizma, društvene odgovornosti i aktivizma
Željko Rački
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Pravno ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka)
Nataša Drvenkar, Slobodan Alberković
09.04.2014
17:00 - 17:30
Predavanje S4
S5
Willisovim krugom protiv valova
Zvonimir Vrselja
09.04.2014
17:35 - 18:05
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi od kojih se zaljubljujemo
Dora Korman, Filip Kralik
09.04.2014
18:10 - 18:40
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi u kosi (i borba protiv njih)
Goran Ćurić
09.04.2014
18:45 - 19:15
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Moždani valovi
Melita Čačić Hribljan
09.04.2014
19:20 - 19:50
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Elektrokardiografija kao vremenski snimak valova u električnom faznom prostoru prsišta
Sven Kurbel
Odjel za fiziku
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Svijet valova – od de Broglia do gravitacijskih valova
Marina Poje, Ivana Ivković
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba Čudesni valovi by Ana
Ana Pavlačić
09.04.2014
13:00 - 13:45
Predavanje 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Rezonancija
Branko Vuković
Pravni fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Poster izložba istraživanja studenta i doktoranada u razdoblju 2012.-2014.
Mirela Župan, Mira Lulić, Jelena Legčević
Filozofski fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
10:00 - 11:30
Tribina 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Novi val i filozofija
Darija Rupčić
Odjel za biologiju
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
10:00 - 11:00
Radionica 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Igra moždanih valova, Irena Labak
Senka Blažetić
Učiteljski fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
10:30 - 12:00
Igraonica predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Igrom do alfa valova
Maja Brust Nemet
09.04.2014
10:30 - 12:00
Igraonica predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Igramo se našim alfa valovima
Maja Brust Nemet
09.04.2014
10:30 - 12:00
Radionica predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
Kroz valove glazbe i boje
Tena Velki
09.04.2014
10:30 - 12:00
Radionica Moždani valovi
Tena Velki, Manuela Dudaš, Leona Kolak, Jelena Nagy
09.04.2014
17:00 - 20:00
Izložba 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Moždani valovi
Tena Velki, Manuela Dudaš, Leona Kolak, Jelena Nagy
09.04.2014
17:00 - 17:45
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Brod na valovima
Karolina Dobi Barišić
Udruga Gloria Maris
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
12:00 - 13:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Ispod valova
Željko Popović
Odjel za matematiku
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
12:05 - 13:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Što ako su drugima dostupni valovi vaših poruka?
Ivan Matić
Građevinski fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
09.04.2014
14:00 - 15:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi kao djelovanje u građevinarstvu
Željko Koški, Jurko Zovkić, Tamara Dadić, Hrvoje Draganić