Skip to content Skip to navigation

Raspored - OsijekUtorak, Travanj 8, 2014

Osijek
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
08.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Guk excitement vawes (Uzbudljivi naleti guk valova), Ines Banjari
08.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Senzualni valovi novih čajnih okusa, Stela Jokić, Marina Rajić
08.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Dani velikih valova, Anita Pichler, Ante Lončarić
08.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi na tanjuru, Tihomir Moslavac
08.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Valovi u želatini, Krešimir Mastanjević
Ekonomski fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Radiovalovi u astronomiji
Dean Vučinić, Sebastijan Dumančić, Tomislav Jurić, Paula Milardović, Marin Radoš, Denis Vida
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Upoznatost studenata Filozofskog fakulteta s temeljnim pojmovima iz područja valova
Tomislav Jakopec, Katarina Jozić
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Fangovi valovi ekspanzije komunikacijskih mogućnosti, Anita Papić, Milijana Mičunović
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Groznica u valovima – bruceloza
Arlen Antolović-Požgain
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Git valovi
Ines Banjari, Dragana Jelenić, Josipa Fako, Darko Mijić, Tihana Ostrognjaj, Vacek Kristina, Ana Džolan, Nives Resiga, Vlatka Matoković, Ivan Tomas, Ivana Sović
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Eholokacija - sposobnost koja slijepima omogućuje da progledaju
Matea Bubalo, Anamarija Elbl, Maja Vukasović
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Ne talasaj! Odnos konformizma, društvene odgovornosti i aktivizma
Željko Rački
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Pravno ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka)
Nataša Drvenkar, Slobodan Alberković
08.04.2014
17:00 - 17:30
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Predviđanje društvenih događaja pomoću fenomena Benfordovog zakona
Ivo Mijoč
08.04.2014
17:30 - 18:00
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Elliotovi valovi
Domagoj Sajter
08.04.2014
18:15 - 18:45
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Postoje li valovi u ekonomiji
Boris Crnković
08.04.2014
18:45 - 19:15
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Gravitacijski valovi
Josip Brana
08.04.2014
18:45 - 19:15
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Upoznajte Google kroz natjecanje Google Online Marketing Challenge
Ivan Kelić
Odjel za fiziku
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Svijet valova – od de Broglia do gravitacijskih valova
Marina Poje, Ivana Ivković
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba Čudesni valovi by Ana
Ana Pavlačić
08.04.2014
12:30 - 13:00
Radionica 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Bazinga!
Maja Varga Pajtler, Ivana Ivković
08.04.2014
12:30 - 13:30
Radionica 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
ULTRAZVUUUUK!!!!!
Igor Miklavčić
Pravni fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
08.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Poster izložba istraživanja studenta i doktoranada u razdoblju 2012.-2014.
Mirela Župan, Mira Lulić, Jelena Legčević
Isusovačka klasična gimnazija
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
08.04.2014
12:30
Radionica S4
S5
Elektromagnetski valovi i zaštita od neionizirajućeg zračenja
Slavko Rupčić, Mario Vranješ, Vanja Mandrić
Ured za studente sa invaliditetom
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
08.04.2014
14:00 - 15:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
djeca s posebnim potrebama
Biti student i osjećati se dobro
Ana Kurtović, Ana Babić Čikeš, Lara Cakić
Odjel za kulturologiju
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
08.04.2014
18:00 - 18:45
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Lomeći kulturalne valove – Transmisija pojma novog vala u kulturi i umjetnosti
Martina Đukić, Domagoj Tomas, Sara Ranogajec, Marin Bilandžić, Andreja Čičak