Skip to content Skip to navigation

Raspored - OsijekPonedjeljak, Travanj 7, 2014

Osijek
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
07.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Guk excitement vawes (Uzbudljivi naleti guk valova), Ines Banjari
07.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Senzualni valovi novih čajnih okusa, Stela Jokić, Marina Rajić
07.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Dani velikih valova, Anita Pichler, Ante Lončarić
07.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Zvučni valovi – „glazba za biljke“, Tihana Marček, Marija Nujić
07.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi na tanjuru, Tihomir Moslavac
07.04.2014
08:00 - 20:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Valovi u želatini, Krešimir Mastanjević
Ekonomski fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Radiovalovi u astronomiji
Dean Vučinić, Sebastijan Dumančić, Tomislav Jurić, Paula Milardović, Marin Radoš, Denis Vida
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Upoznatost studenata Filozofskog fakulteta s temeljnim pojmovima iz područja valova
Tomislav Jakopec, Katarina Jozić
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Fangovi valovi ekspanzije komunikacijskih mogućnosti, Anita Papić, Milijana Mičunović
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Groznica u valovima – bruceloza
Arlen Antolović-Požgain
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Git valovi
Ines Banjari, Dragana Jelenić, Josipa Fako, Darko Mijić, Tihana Ostrognjaj, Vacek Kristina, Ana Džolan, Nives Resiga, Vlatka Matoković, Ivan Tomas, Ivana Sović
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Eholokacija - sposobnost koja slijepima omogućuje da progledaju
Matea Bubalo, Anamarija Elbl, Maja Vukasović
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Ne talasaj! Odnos konformizma, društvene odgovornosti i aktivizma
Željko Rački
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Pravno ekonomska klinika: od problema do rješenja (u samo nekoliko koraka)
Nataša Drvenkar, Slobodan Alberković
07.04.2014
17:00 - 17:45
Predavanje 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Ljudska osjetila-detektori valova
Marija Heffer
07.04.2014
17:45 - 18:15
Predavanje 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Valovi i glazbala
Denis Stanić
07.04.2014
18:15 - 18:45
Predavanje 7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Novi val reforme uprave: što su optimalne izborne (upravne) jedinice i kako ih odrediti?
Kristian Sabo
Odjel za fiziku
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Svijet valova – od de Broglia do gravitacijskih valova
Marina Poje, Ivana Ivković
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba Čudesni valovi by Ana
Ana Pavlačić
07.04.2014
10:00 - 10:30
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Mi smo atomi!, Igor Lukačević
07.04.2014
12:30 - 13:00
Radionica 5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
Valovi na vodi, Igor Miklavčić
Pravni fakultet
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
07.04.2014
10:00 - 18:00
Izložba postera 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Poster izložba istraživanja studenta i doktoranada u razdoblju 2012.-2014.
Mirela Župan, Mira Lulić, Jelena Legčević
07.04.2014
14:00 - 14:45
Predavanje 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Zašto je važno učiti njemački jezik struke na studiju prava u Hrvatskoj?
(ILI: Sinkronizirani valovi pravnoga i jezičnoga znanja), Ljubica Kordić
Ured za studente sa invaliditetom
Datum Vrsta događaja Publika Naslov
07.04.2014
12:00 - 13:00
Radionica 2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
djeca s posebnim potrebama
Biti student i osjećati se dobro, Ana Kurtović, Ana Babić Čikeš, Lara Cakić