Skip to content Skip to navigation

Čovječanstvo je ukrotilo valove, ali ih se ipak boji

Jovica Hardi

Datum: 
Petak, Travanj 11, 2014 -
17:35 to 18:05
Lokacija: 
OsijekEkonomski fakultet
Publika: 
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
Vrsta događaja: 
Predavanje
Sažetak: 

Prikazom osnovnih pojmova i definicija vrsti valova cilj je izlaganja približiti značenje valova za čovječanstvo. Ukazati će se na najvažnije izume i znanstvena postignuća koja su omogućila primjenu valova u radijskim, komunikacijskim i drugim sustavima prijenosa informacija, energije, te korištenje snage prirodnih ili umjetno proizvedenih valova. Naglasak će biti i na lošim, te razornim učincima valova. Pojavnost valova i termina koji opisuje specifično gibanje čestica ili oblikovnost pojave biti će predstavljen na primjerima iz svakodnevnog života i znanosti.

Biografija: 

Jovica Hardi rođen je 08. rujna 1956. godine u Brčkom. Doktorirao 1992. na PBF Zagreb s tezom „Postupak dobivanja intenzivne arome edamskog sira na model-sustavima. Od 2000. vodi Katedru za mljekarstvo, a 2001. postaje šef katedre za Metodiku znanstvenog rada. Nositelj je kolegija Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Uvod u znanstvenoistraživački rad, Poznavanje sirovina prehrambene industrije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te kolegija Mljekarstvo na Poljoprivrednom fakultetu Osijek.

Sudjelovao u vođenju 25 diplomskih radova, a bio je mentor 105 diplomskih radova, od kojih su 104 obranjena, a 1 izrađen i napisan, te mentor 12 završnih radova na preddiplomskom studiju. Mentor je dva obranjena magisterija i jednog obranjenog doktorata, pred obranom su još 3 doktorata.

Sudjelovao na 7 domaćih znanstvenih projekata, a voditelj jednog domaćeg i dva međunarodna znanstvena projekta. Ukupno je objavio 95 raznih znanstvenih publikacija, od kojih je 39 citirano u znanstvenim bazama. Sudjelovao je s ukupno 55 radova na međunarodnim i domaćim kongresima, objavio je 7 stručnih radova. Autor je 2 patenta, 6 novih proizvoda mljekarske industrije, sudjelovao je u izradi ili samostalno izradio 10 međunarodnih i 5 domaćih projekata tvornica prehrambene industrije.