dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Suorganizatori

Posted in Uncategorised.

 • Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
 • Akademsko astronomsko društvo Rijeka
 • Alumni FESB-a
 • Američka visoka škola za management i tehnologiju ACMT/RIT
 • Astronomski centar Rijeka
 • Astronomsko društvo Istra, Pula
 • Astronomsko društvo Leo Brenner, Mali Lošinj
 • Botanički vrt na otoku Lokrumu
 • Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad
 • Debatni klubovi osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije
 • Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj
 • Dječji vrtić Pula
 • Društvo matematičara i fizičara Rijeka
 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Dvokut ECRO d.o.o.
 • Ekonomska škola Pula
 • Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
 • Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Fotoklub Lošinj
 • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Gimnazija Dubrovnik
 • Gimnazija Pula
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj
 • Gradska knjižnica i čitaonici Pula
 • Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula
 • Hrvatski astronomski savez
 • Hrvatski filatelistički savez
 • Hrvatski hidrografski institut
 • Hrvatski prirodoslovni muzej
 • Hrvatsko fizikalno društvo
 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko novinarsko društvo
 • Institut Ruđer Bošković
 • Institut za fiziku
 • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
 • Institut za oceonografiju i ribarstvo
 • Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku
 • Istarska razvojna agencija d.o.o. Pula – Centar za istraživanje metala Istarske županije Metris
 • Katolički bogoslovni fakultet – Đakovo Sveučilišta u Osijeku
 • Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Likovni ZUM–laboratorij
 • DND Matulji
 • Lošinjski muzej
 • Matematičko društvo Istra
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Mediteranski institut za istraživanje života
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva, Sektor za atmosferu, more i tlo, Uprava za atmosferu i gospodarenje otpadom
 • Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke
 • Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 • Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
 • OŠ Gornja Vežica, Rijeka
 • OŠ Monte Zaro, Pula
 • OŠ Tone Peruško, Pula
 • OŠ Veli Vrh, Pula
 • OŠ Vidikovac, Pula
 • OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj
 • OŠ Starigrad, Starigrad
 • OŠ-SE Giuseppina Martinuzzi, Pula
 • Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Pomorska škola Bakar
 • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja Rijeka
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
 • Prirodoslovni muzej Rijeka
 • Prirodoslovni muzej Split
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti u Zagrebu
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Sa(n)jam knjige u Istri
 • Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića, Rijeka
 • Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Osijeku
 • Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac
 • SUNCE
 • Sveučilišna knjižnica Rijeka
 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za humanističke znanosti
 • Tehnička škola Pula
 • Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci
 • Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o.
 • Turistička zajednica Općine Starigrad
 • Učiteljski fakultet – dislocirani studij u Slavonskom Brodu, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Udruga Gloria Maris, Osijek
 • Udruga ProGEO – Hrvatska
 • Udruga Spirit Rijeka
 • Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas
 • Udruga za zaštitu noćnoga neba Naše nebo
 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Osijeku
 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
 • Visoka tehničko-poslovna škola u Puli – Politehnički studij s pravom javnosti
 • ZTK Pula – Centar za tehničke aktivnosti Veruda
 • Zvjezdarnica Zagreb
Print

Klima u budućnosti

Posted in Uncategorised.

Nikola Vikić-Topić, apsolvent je smjera fiziku atmosfere i mora na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu u Zagrebu. Član je Hrvatskog meteorološkog društva i aktivno se bavi popularizacijom meteorologije.

Print

Meteorološka mjerenja u sadašnjosti za prognoze budućnosti

Posted in Uncategorised.

Kornelija Špoler Čanić magistrirala je fiziku atmosfere i mora na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je na Državnom hidrometeorološkom zavodu.Aktivno se bavi popularizacijom znanosti te je članica je Hrvatskog meteorološkog društva, Hrvatskog interdisciplinarnog društva i Hrvatskih urbanih mreža.

 

Print

Ozon na zemlji i u svemiru

Posted in Uncategorised.

Tumače se fizičko-kemijski procesi nastanka, podržavanja i gubljenja ozonskog sloja planetske atmosfere. Obrađuju se svojstva spektralne razdiobe Sunčeva zračenja i proces apsorpcije. Navode se instrumentalne metode određivanja količine ozona i ponašanje totalnog ozona na pojedinim dijelovima Zemlje, na Antarktici (ozonska rupa) i iznad Zagreba u tijeku jedne i više godina.

Prikazuje se kako se provodi detekcija ultraljubičaste svjetlosti i kakav je dnevni i godišnji hod ereitemno učinkovitog zračenja na položaju Zagreba. Stoga se definiraju mjerne jedinice za integralni odziv eritema kože na ultraljubičasti signal, UV indeks i Minimalna eritemna doza.

            Štetni  utjecaj zračenja ilustrira se zdravstvenim podacima i primjerima.

Kao primjeri ozona u planetarnim atmosferama navode se atmosfere Marsa i Venere.

Razmatraju se učinci smanjenja i nestanka ozonskog sloja na Zemlji kao posljedice onečišćenja atmosfere ili utjecaja zračenja sa Sunca i iz daljega svemira.

Print

Čarobni svijet kemije

Posted in Uncategorised.

Odgovor na pitanja kako mađioničari rade trikove, a znanstvenici zanimljive pokuse potražite u okviru radionice Magični svijet kemije na Festivalu znanosti. Saznat ćete hoćete li u budućnosti pisati nevidljiva pisma, a da sadržaj bude vidljiv samo određenoj osobi? Kako je moguće napuhati balon bez puhanja te zašto neke tvari u dodiru s drugim tvarima mijenjaju boju! Radionica predstavlja neke koncepte znanosti iz polja kemije poput kemije boja, funkcije inicijatora i katalizatora, gustoće, tlaka, napetosti površine, razvijanje plinova i slično.

Upoznati ćemo Vas s materijalima koji su se koristili u prošlosti, te materijalima koji se danas koriste i težnje znanstvenika za sintezom materijala potpuno novih svojstava inspiriranih prirodom. Objasniti  ćemo neka svojstva materijala, njihovu konačnu upotrebu. Objasnit će se fenomeni poput hidrofobnost, hidrofilnost, adhezija, hrapavost, trenje, trošenje i slično. Publika će moći na primjerima raznih „materijala budućnosti“ zaključiti o njihovim svojstvima.

Cilj radionice je kroz razne pokuse potaknuti djecu i mlade da istražuju, razvijaju i upoznaju svijet oko sebe kroz znanost, igru i eksperimente.

 

Zrinka Buhin rođena je 09.01.1982. godine u Zagrebu. Nakon završene opće gimnazije upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije na kojem diplomira 2006. god. s temom diplomskog rada „Utjecaj modifikacije punila na svojstva PU kompozita. Prvu godinu radnog iskustva stječe u tvrtki Dioki d.d. te potom upisuje postdiplomski studij kemijsko inženjerstvo i zapošljava se kao znanstveni novak na projektu dr. Leskovac pod naslovom „'Inženjerstvo površina i međupovršina nanočestica u adhezijskim nanomaterijalima''. Područje znanstvenog interesa je inženjerstvo površina u polimernim nanokompozitima, struktura i karakterizacija nanokompozita, in situ emulzijska polimerizacija poliakrilatnih sustava sa silika nanopunilima.Sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih kongresa sa znanstvenim priopćenjima u obliku postera te usmenim priopćenjem.Dosad ima jedan objavljeni rad i dva rada u postupku objavljivanja u CC časopisima, te dva rada u drugim časopisima. Voditelj je vježbi iz kolegija „Inženjerstvo površina“ i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.

Tatjana Radanović rođena je 24. lipnja 1989. godine u Osijeku. Nakon završene osnovne škole upisuje III. osječku Opću Gimnaziju gdje 2008. godine maturira. Iste godine upisuje preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju u Osijeku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer. Akademske godine 2010./2011. završava preddiplomski studij kemije a 2011./2012. upisujem diplomski nastavnički studij kemije na Odjelu za kemiju u Osijeku. Ove akademske godine postaje studentica diplomskog studija Kemije i inženjerstva materijala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjelovala je u nekoliko Festivala znanosti, Smotri sveučilišta i Otvorenim danima Odjela te u radionici primjerenoj vrtićkoj dobi djece. Ima položen 9. stupanj engleskog jezika i 3. stupanj njemačkog jezika u školi stranih jezika „Lanico“ Osijek. Dobitnica je Rektorove nagrade u akademskoj godini 2011./2012. za doprinos znanosti sa izvrsnim seminarskim radom na temu „Karakterizacija koloida“.

Denis Sačer rođen je 10.06.1990. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio sam u Ludbregu te zatim upisao prirodoslovno-matematički smjer na Prvoj gimnaziji Varaždin gdje sam 2009. godine maturirao. Iste godine upisao sam preddiplomski studij Kemije i inženjerstva materijala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu koji sam završio na temu „Utjecaj promjera atomizera na svojstva katalizatora sintetiziranog u sušioniku s raspršivanjem“ pod vodstvom dr.sc. Aleksandre Sander.  Trenutno sam 1. godina diplomskog studija smjera Kemija i inženjerstva materijala na istom fakultetu.

Valentina Siuc rođena je 20. siječnja 1989. godine u Koprivnici. 2003. godine, upisuje Gimnaziju «Fran Galović» u Koprivnici gdje maturira 2007. godine. 2008. godine upisuje preddiplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, smjer Kemija i inženjerstvo materijala. Akademske godine 2011./2012. završava navedeni preddiplomski studij obranom završnog rada na temu Utjecaj morfologije silika nanopunila na toplinska svojstva poliakrilat/silica nanosustava, te stiče titulu sveučilišne prvostupnice inženjerke kemijskog inženjerstva. Ove akademske godine upisuje diplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer Kemija i inženjerstvo materijala. Položila je 2. stupanj francuskog jezika.