dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Organizatori

Posted in Uncategorised.

Državni organizacijski odbor
Rosana Besednik
Željka Fuchs
Davor Fulanović
Rajka Jurdana-Šepić
Gordan Lauc

Dubrovnik
Organizacijski odbor
Frane Čizmić, v.d. ravnatelja
Marijeta Čalić
Nikša Glavić
Valter Kožul
Ana Kuzman
Suzana Stanković
Jadranka Sulić Šprem

Krapina
Organizacijski odbor
Vlasta Krklec, predsjednica

Lošinj
Organizacijski odbor
Dorian Božičević, koordinator

Osijek
Organizacijski odbor
Ivan Samardžić, predsjednik
Daniel Antunović
Barbara Balen Domazetović
Irella Bogut
Ines Drenjančević
Vladimir Dugalić
Dario Ferić
Lidija Getto
Marija Heffer
Ljerka Jukić Matić
Irena Labak
Tomislav Levak
Zdenko Lončarić
Jasmina Lovrinčević
Branimir Marković
Goran Martinović
Ivanka Netinger
Marija Omazić
Nikola Sakač
Denis Stanić
Katica Šimunović
Marina Tišma
Zvonimir Užarević
Mario Vinković

Pula
Organizacijski odbor
Anton Pletikos, predsjednik
Željko Košara
Erik Lukšić
Dalibor Paus
Patricia Smoljan
Alma Tomljanović
Mario Turić

Rab
Organizacijski odbor
Katarina Ribarić, koordinator

Rijeka
Organizacijski odbor
Vedrana Mikulić Crnković, predsjednica
Milvana Arko Pijevac
Bojana Ćulum
Ivana Jelovica Badovinac
Lea Lazzarich
Vanesa Ujčić Ožbolt

Split
Organizacijski odbor
Željka Fuchs, predsjednica
Roko Andričević
Nikola Godinović
Snježana Lisičić
Ivica Puljak
Livia Puljak
Franjo Sokolić
Marin Viđak
Fadila Zoranić
Antonija Žaja

Zadar
Organizacijski odbor
Darko Frleta, predsjednik
Marina Beram
Marija Buterin
Dijana Čičin-Šain
Josip Ćirić
Mirko Duić
Dražen Jašić
Martina Jurjević
Marina Jurlina
Matilda Karamatić Brčić
Aleksandra Krajnović
Claudia Kruschel
Ana Lipošćak
Daliborka Luketić
Mate Mavar
Ruža Meštrović
Josip Milić
Antonija Mlikota
Vedrana Novokmet Kasalo
Franjo Pehar
Ana Pejdo
Rozana Petani
Mateja Polančec
Roko Punoš
Andrea Rados
Ana Marija Rogić
Dominik Sikirić
Jadranka Stojanovski
Silvija Šiljeg
Petra Veraja
Dijana Vican
Sandra Vidić
Ivica Vigato
Tereza Vitali
Jelena Vlahović
Elija Vrsaljko

Zagreb
Organizacijski odbor
Rosana Besednik, predsjednica
Sandra Babić
Sanja Dolanski Babić
Jerka Dumić Belamarić
Dubravka Bjegović
Marina Klačmer Čalopa
Davor Fulanović
Ivan Halić
Tatjana Haramina
Kristina Kalanj
Miljenko Lapaine
Tihomir Marjanac
Aleksandar Mešić
Tomislav Petković
Leo Prebanić
Ante Radonić
Anamarija Tomša
Verica Dragović Uzelac
Tatjana Vlahović
Biljana Kovačević Zelić
Marijo Zrna

Dizajn
Dejan Dragosavac Ruta

Web-master
Zoran Nebić

Lektura
Vesna Turčin
Anastazija Vlastelić

Koordinacija programa
Andrea Parotat

Suorganizatori

 • Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
 • Akademsko astronomsko društvo Rijeka
 • Alumni FESB-a
 • Američka visoka škola za management i tehnologiju ACMT/RIT
 • Astronomski centar Rijeka
 • Astronomsko društvo Istra, Pula
 • Astronomsko društvo Leo Brenner, Mali Lošinj
 • Botanički vrt na otoku Lokrumu
 • Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad
 • Debatni klubovi osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije
 • Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj
 • Dječji vrtić Pula
 • Društvo matematičara i fizičara Rijeka
 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Dvokut ECRO d.o.o.
 • Ekonomska škola Pula
 • Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
 • Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Fotoklub Lošinj
 • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Gimnazija Dubrovnik
 • Gimnazija Pula
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj
 • Gradska knjižnica i čitaonici Pula
 • Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula
 • Hrvatski astronomski savez
 • Hrvatski filatelistički savez
 • Hrvatski hidrografski institut
 • Hrvatski prirodoslovni muzej
 • Hrvatsko fizikalno društvo
 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko novinarsko društvo
 • Institut Ruđer Bošković
 • Institut za fiziku
 • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
 • Institut za oceonografiju i ribarstvo
 • Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku
 • Istarska razvojna agencija d.o.o. Pula – Centar za istraživanje metala Istarske županije Metris
 • Katolički bogoslovni fakultet – Đakovo Sveučilišta u Osijeku
 • Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Likovni ZUM–laboratorij
 • DND Matulji
 • Lošinjski muzej
 • Matematičko društvo Istra
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Mediteranski institut za istraživanje života
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva, Sektor za atmosferu, more i tlo, Uprava za atmosferu i gospodarenje otpadom
 • Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke
 • Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 • Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
 • OŠ Gornja Vežica, Rijeka
 • OŠ Monte Zaro, Pula
 • OŠ Tone Peruško, Pula
 • OŠ Veli Vrh, Pula
 • OŠ Vidikovac, Pula
 • OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj
 • OŠ Starigrad, Starigrad
 • OŠ-SE Giuseppina Martinuzzi, Pula
 • Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Pomorska škola Bakar
 • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja Rijeka
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
 • Prirodoslovni muzej Rijeka
 • Prirodoslovni muzej Split
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti u Zagrebu
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Sa(n)jam knjige u Istri
 • Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića, Rijeka
 • Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Osijeku
 • Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac
 • SUNCE
 • Sveučilišna knjižnica Rijeka
 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za humanističke znanosti
 • Tehnička škola Pula
 • Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci
 • Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o.
 • Turistička zajednica Općine Starigrad
 • Učiteljski fakultet – dislocirani studij u Slavonskom Brodu, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Udruga Gloria Maris, Osijek
 • Udruga ProGEO – Hrvatska
 • Udruga Spirit Rijeka
 • Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas
 • Udruga za zaštitu noćnoga neba Naše nebo
 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Osijeku
 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
 • Visoka tehničko-poslovna škola u Puli – Politehnički studij s pravom javnosti
 • ZTK Pula – Centar za tehničke aktivnosti Veruda
 • Zvjezdarnica Zagreb