dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

BIO & EKO rudarstvo

Posted in Sažetak i biografija.

Biorudarstvo je tehnologija ekstrakcije (lučenja) metala iz ruda ili koncentrata koja se temelji na biološkom djelovanju mikroorganizama, obično bakterija. Nekada obećavajuća tehnologija danas je jedna ravnopravnih metoda dobivanja bakra, zlata, željeza ili urana. Zasniva na činjenici da određeni mikroorganizmi - mikrorudari, u određenim uvjetima temperature i pH, razgradnjom minerala na sastavne elemente dobivaju energiju za životne funkcije. U primjeni se razlikuju dva postupka: perkolacija i agitacija. U tehnikama perkolacije otopina se procjeđuje kroz statičnu mineralnu posteljicu dok se u tehnikama agitacije sitne klase minerala miješaju u otopini. Biorudarski radovi mogu se izvoditi u rudnom tijelu, na odlagalištu jalovine, u lagunama za ekstrakciju te u reaktorima. Prednosti su jednostavnost primjene, niska ulaganja i troškovi, kraće vrijeme izgradnje nego kod konvencionalnih metoda te minimalan utjecaj na okoliš. Zbog toga se u budućnosti rudarstva očekuje još veća suradnja s geomikrobiologijom.

Anamarija Grbeš, dipl. inž., je znanstvena novakinja na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je na projektu MZOŠ „Oplemenjivanje kvarcnog pijeska i procjena utjecaja na okoliš“. Asistentica je prof. dr. sc. Gordana Bedekovića na Zavodu za rudarstvo i geotehniku te radi u Laboratoriju za oplemenjivanje mineralnih sirovina i zaštitu okoliša. Izvodi laboratorijske vježbe iz kolegija Oplemenjivanje mineralnih sirovina 1 i 2, Procesi fizikalne separacije te Recikliranje i obrada otpada. Doktorsko istraživanje temelji se na primjeni analize ciklusa i višekriterijske optimizacije u eksploataciji kvarcnog pijeska.