dcsimg
  • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

    Abraham Lincoln

  • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

    Eleanor Roosevelt

  • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

    Franklin D. Roosevelt

  • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

    Kineska

  • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

    Mahatma Gandhi

  • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

    Albert Einstein

  • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

    Bill Cosby

  • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

    John Galsworthy

  • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

    Arnold Glasgow

  • Budućnost je uvijek u pokretu.

    Minch Yoda

Print

Zagrebački vodonosnik danas i sutra

Posted in Sažetak i biografija.

U okviru predavanja bit će definirana glavna geološka i hidrogeološka obilježja zagrebačkoga vodonosnoga sustava, pozicije i okvirne crpne količine zagrebačkih crpilišta zajedno s njihovim zaštitnim zonama, pozicije piezometara u kojima se mjeri razina i kakvoća podzemne vode, problemi vezani uz kakvoću i količinu podzemne vode te što očekivati u budućnosti. Također, bit će prikazan kratak pregled međunarodnog znanstvenog FP 7 projekta GENESIS (“GroundwateranddependentEcosystems: NEwScientificbasIS on climate change andland-use impacts for theupdateofthe EU GroundwaterDirective”; „Podzemna voda i zavisni ekosustavi: nova znanstvena i tehnička osnova za procjenu klimatskih promjena i utjecaja korištenja zemljišta na sustave podzemnih voda”) u sklopu kojeg postoji nekoliko pilot područja, među kojima je i zagrebački vodonosnik.

Zoran Kovač rođen je 8. travnja 1987. godine u Zagrebu. 2001. godine upisuje IX. opću gimnaziju u Zagrebu koju je 2005. godine završava s odličnim uspjehom. Iste godine upisuje preddiplomski studij geološkog inženjerstva na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog preddiplomskog studija upisuje diplomski studij geološkog inženjerstva s usmjerenjem na hidrogeologiju i inženjersku geologiju, kojeg završava 2010. godine. U vrijeme diplomskog studija držidemonstrature iz kolegija Hidrogeologija I. Dobitnik je Dekanove nagrade. Od 2012. godine zaposlen je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu kao znanstveni novak – asistent na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo te upisuje poslijediplomski studij geološkog inženjerstva. Član je hrvatskog tima FP7 projekta GENESIS, Hrvatskog društva za zaštitu voda, Hrvatskog geološkog društva i Međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH). Njegovi osobni interesi vezani su uz hidrogeološko, hidrogeokemijsko i hidroekonomsko modeliranje, zaštitu podzemnih voda, kao i proučavanje hidrogeoloških parametara nesaturirane zone.