dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Povratak u budućnost!

Posted in Sažetak i biografija.

Izloženim stijenskim zapisom hrvatskih (Krških) Vanjskih Dinarida 'teleportirat' ćemo se u vrijeme karbona, tijekom kojeg se je ovaj prostor predstavljao sjeveroistočni priobalni rub kontinenta Gondvane, a kasnije afrički dio nekadašnjeg Pangeasuperkontinenta. Vremenski povratak u budućnost trajat će približno 330 milijuna godina, tijekom kojeg ćemo u stijenskom slijedu pratiti glavne litološke, mineraloške, paleontološke, geotektonske i paleogeografske promjene. Putovanje će uključivati raspad Gondvane te razvoj i dezintegraciju Jadranske karbonatne platforme (nekadašnjih Bahama Tethys oceana). Aktivnim sudjelovanjem učenici osnovnih i srednjih škola (i svi ostali posjetitelji) moći će geokronološki poredati te promjene uz izloženi stijenski slijed.

 

Alen Vranjković rođen 18. VIII. 1978. u Dubrovniku gdje je 1997. završio Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu je 2004. diplomirao (smjer geologija rudnih ležišta i primijenjena geofizika), zaposlen kao znanstveni novak-asistent na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo i upisao poslijediplomski doktorski studij (smjer Geologija). Sudjelovao je u izvođenju nastave na Rudarsko-geološko-naftnom i Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Klimatski zapisi u miocenskim slatkovodnim naslagama Sinjskoga bazena“ koja je uključivala stratigrafiju, sedimentologiju, biostratigrafiju, geokemiju stabilnih izotopa i ciklostratigrafiju uspješno je obranio u lipnju 2011. God. 2003. dobio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, 2009. nagradu za najboljeg znanstvenog novaka iz prirodoslovnih znanosti na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Član je Hrvatskog geološkog društva (HGD), Međunarodne udruge sedimentologa (IAS) i Međunarodne udruge limnogeologa (IAL).