dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Zvuk na drugim planetima i može li zlatna ribica čuti želje ribiča koji ju ulovi?

Posted in Sažetak i biografija.

U predavanju se učenike želi upoznati sa fizikalnim osnovama akustike, osnovnim parametrima zvučnog polja i vezama među njima u zraku i vodi. Akustika, multidisciplinarna znanost koja u sebi uključuje fiziku, medicinu, tehniku i umjetnost će se prezentirati učenicima kroz jednostavna razmatranja o tome kako fizikalni parametri (sastav atmosfere, temperatura, tlak) utječu na parametre širenja zvuka (brzinu širenja i gušenje zvučnog vala) na različitim planetama. Prijelaz zvučnog vala između dva medija će se obraditi kroz priču o tome može li zlatna ribica doista čuti ribiča koji ju ulovi. Razmotreni mediji u kojima će se promatrati širenje zvuka su atmosfera i mora na Zemlji i atmosfere drugih planeta poput Marsa, Venere, Titana (Saturnova mjeseca). Snimljeni zvučni primjeri na Zemlji (glasovi, zvukovi instrumenata i zvuk vodopada) će se s obzirom na poznavanje fizikalnih jednadžbi za određivanje parametara širenja zvučnog vala, transformirati prema određenim pravilima da bi se dobila njihova zvučna slika na drugim planetima. Skaliranja rezonantnih frekvencija koje se pojavljuju u govoru, glazbenim instrumentima s obzirom na promjene rezonantim frekvencijama zbog razlika u brzini širenja vala u različitim medijima će se izvesti u programu Adobe Audition te će se učenicima reproducirati na predavanju.

Doc.dr.sc. Antonio Petošić rođen je 04.02.1979. godine u Požegi. Diplomirao je u Zavodu za radiokomunikacije na FER-u kod prof. dr Juraja Bartolića s temom: ''Mjerni dipoli za frekvencijsko područje 900 i 1800 MHz''. Godine 2002. zapošljava se u Zavodu za elektroakustiku FER-a u Zagrebu, kao znanstveni novak na projektu ''Primjena ultrazvuka velike snage u medicini''. Za doktorsku disertaciju ''Vrednovanje točkastog izvora ultrazvuka u linearnom i nelinearnom načinu rada'' dobiva srebrnu plaketu Josip Lončar. Područje interesa mu je karakterizacija elektroakustičkih pretvarača, primjena ultrazvuka u medicini i tehnici, mjerenja i modeliranje u prostornoj akustici. Autor je i koautor šest radova objavljenih u prestižnim akustičkim časopisima (JASA, Acta Acustica, Chaos, Ultrasonics, Ultrasonics Sonochemistry). Dobitnik je stipendije ''Royal Society International Grant’’ za boravak na ''Queen Mary University'' u Londonu u 2009. godine gdje usavršava analizu signala dobivenih iz nelinearnih akustičkih sustava te metode kontrole determinističkog kaosa. Aktivno govori  engleski i njemački jezik.