dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

O recentnim klimatskim promjenama i modeliranju klimatskih scenarija

Posted in Sažetak i biografija.

Diskutiraju se pouzdane rekonstrukcije temperature u prošlosti (zadnjih nekoliko stotina godina) te kakve su najbolje raspoložive predikcije temperature i klime za prvu polovicu ovog stoljeća. Poseban osvrt se daje osobinama klimatskih simulatora (izuzetno kompleksni numerički modeli) te kakvi su, na temelju tih modela, izvedeni osnovni klimatski trendovi prizemne temperature. Pokazuje se da su pozitivni trendovi buduće prizemne temperature neuobičajeni i da se najvjerojatnije ne mogu protumačiti prirodnom klimatskom varijabilnošću. Važni efekti na strateške gospodarske grane Hrvatske, tj. na poljoprivredu i turizam, mogu se dalje izvesti prema klimatskim scenarijima. Indirektno se pokazuje da se “instrumentalnim racionalizmom” (maksimalna ekonomska efektivnost, itd.) i slijepim pragmatizmom ne može riješiti globalno neuravnotežena ekonomska situacija u svijetu.

Branko Grisogono, redoviti profesor na PMF-u u Zagrebu, doktorirao je fiziku 1992. god. u SAD-u; izvanredni je profesor na sveučilištima u Uppsali i u Štokholmu, Švedska, od 12.1996. do 09.2003. god. kad je došao u Zagreb. Objavio je preko 60 znanstvenih radova, vodi znanstveno-istraživačke projekte, u uredničkom je odboru nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa, recenzirao je skoro stotinu znanstvenih radova i projekata, sudjelovao je u 30-ak doktorskih povjerenstava u 6 zemalja, vodi nekoliko sveučilišnih kurseva iz dinamičke meteorologije, uspješno je vodio ili suvodio 10 doktorata te više desetaka magistarskih i diplomskih radova. Nadalje, BG se intenzivno bavi proučavanjem atmosferskih valova, turbulencije i posebice bure; uveo je nekoliko novih znanstvenih pristupa temama u mezo- i mikro-skalnoj meteorologiji.