dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Jednostavni uređaji za mjerenje i snimanje podataka u biološkim istraživanjima mora

Posted in Sažetak i biografija.

U današnje vrijeme za istraživanje mora koristi se brojna i raznolika znanstvena oprema. Većina takve opreme izuzetno je komplicirana i jako skupa. Zato je često nedostupna malim znanstvenim grupama ili znanstvenicima zemalja u razvoju ili onih država koje ne daju značajna sredstva za razvijanje vlastite znanosti. Postavlja se pitanje da li je u takvim uvjetima moguće pratiti razvoj današnje znanosti. Jedan od mogućih odgovora je inovativno korištenje malih, jeftinih i lako dostupnih instrumenata, koji na promišljen način prate okolišne čimbenike sustava kojeg se istražuje. Tako će u ovom predavanju biti prikazano korištenje malih instrumenata pri istraživanju složenih ili teško dostupnih ekosustava u podmorju duž istočne obale Jadrana. Bit će prikazano postavljanje instrumenata te će biti prezentirani neki od rezultata dobiveni mjerenjem, na temelju kojih su objavljeni znanstveni radovi u međunarodnim časopisima. Na ovaj način istražuju se vrulje, morska jezera, slobodne oscilacije morske razine i stupca mora, morske špilje i hladno-morske jame, a u pripremi je i istraživanje stratificiranih ušća naših krških rijeka.

Donat Petricioli,rođen 1960. god. u Zadru, diplomirani je inženjer biologije i ekologije (od 1983. god.) te instruktor ronjenja CMAS/CDA I**, EAD I* (od 2000/2005 god.). Ekspert je za biologiju i ekologiju mora s više od 25 godina iskustva u terenskom i laboratorijskom radu. Kao ekspert za biologiju mora sudjelovao je kao koautor u izradi brojnih studija utjecaja na okoliš koje se odnose na razne zahvate na moru (marikulturni zahvati, luke nautičkog turizma, ispusti otpadnih voda, lučka postrojenja, itd.). Bio je voditelj izrade brojnih dokumenata o praćenju stanja okoliša oko uzgajališta tuna i bijele ribe. Njegov znanstveni rad uključuje upotrebu autonomnog ronjenja u istraživanju morem preplavljenog krša istočne obale Jadranskog mora. Do sad je u koautorstvu objavio 11 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Current Contents bazi te niz drugih znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je s priopćenjima na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatskog ekološkog društva. Ima veliko iskustvo u korištenju brojnih i različitih instrumenata koji se upotrebljavaju u istraživanju vodenih i morskih ekosustava. Također, posjeduje veliko iskustvo u mornarskim vještinama, a ima i dozvolu za voditelja brodice C kategorije. Radi u poduzeću D.I.I.V. d.o.o., koje je i osnovao 1992. god.