dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Čarobni svijet kemije

Posted in Uncategorised.

Odgovor na pitanja kako mađioničari rade trikove, a znanstvenici zanimljive pokuse potražite u okviru radionice Magični svijet kemije na Festivalu znanosti. Saznat ćete hoćete li u budućnosti pisati nevidljiva pisma, a da sadržaj bude vidljiv samo određenoj osobi? Kako je moguće napuhati balon bez puhanja te zašto neke tvari u dodiru s drugim tvarima mijenjaju boju! Radionica predstavlja neke koncepte znanosti iz polja kemije poput kemije boja, funkcije inicijatora i katalizatora, gustoće, tlaka, napetosti površine, razvijanje plinova i slično.

Upoznati ćemo Vas s materijalima koji su se koristili u prošlosti, te materijalima koji se danas koriste i težnje znanstvenika za sintezom materijala potpuno novih svojstava inspiriranih prirodom. Objasniti  ćemo neka svojstva materijala, njihovu konačnu upotrebu. Objasnit će se fenomeni poput hidrofobnost, hidrofilnost, adhezija, hrapavost, trenje, trošenje i slično. Publika će moći na primjerima raznih „materijala budućnosti“ zaključiti o njihovim svojstvima.

Cilj radionice je kroz razne pokuse potaknuti djecu i mlade da istražuju, razvijaju i upoznaju svijet oko sebe kroz znanost, igru i eksperimente.

 

Zrinka Buhin rođena je 09.01.1982. godine u Zagrebu. Nakon završene opće gimnazije upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije na kojem diplomira 2006. god. s temom diplomskog rada „Utjecaj modifikacije punila na svojstva PU kompozita. Prvu godinu radnog iskustva stječe u tvrtki Dioki d.d. te potom upisuje postdiplomski studij kemijsko inženjerstvo i zapošljava se kao znanstveni novak na projektu dr. Leskovac pod naslovom „'Inženjerstvo površina i međupovršina nanočestica u adhezijskim nanomaterijalima''. Područje znanstvenog interesa je inženjerstvo površina u polimernim nanokompozitima, struktura i karakterizacija nanokompozita, in situ emulzijska polimerizacija poliakrilatnih sustava sa silika nanopunilima.Sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih kongresa sa znanstvenim priopćenjima u obliku postera te usmenim priopćenjem.Dosad ima jedan objavljeni rad i dva rada u postupku objavljivanja u CC časopisima, te dva rada u drugim časopisima. Voditelj je vježbi iz kolegija „Inženjerstvo površina“ i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.

Tatjana Radanović rođena je 24. lipnja 1989. godine u Osijeku. Nakon završene osnovne škole upisuje III. osječku Opću Gimnaziju gdje 2008. godine maturira. Iste godine upisuje preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju u Osijeku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer. Akademske godine 2010./2011. završava preddiplomski studij kemije a 2011./2012. upisujem diplomski nastavnički studij kemije na Odjelu za kemiju u Osijeku. Ove akademske godine postaje studentica diplomskog studija Kemije i inženjerstva materijala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjelovala je u nekoliko Festivala znanosti, Smotri sveučilišta i Otvorenim danima Odjela te u radionici primjerenoj vrtićkoj dobi djece. Ima položen 9. stupanj engleskog jezika i 3. stupanj njemačkog jezika u školi stranih jezika „Lanico“ Osijek. Dobitnica je Rektorove nagrade u akademskoj godini 2011./2012. za doprinos znanosti sa izvrsnim seminarskim radom na temu „Karakterizacija koloida“.

Denis Sačer rođen je 10.06.1990. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio sam u Ludbregu te zatim upisao prirodoslovno-matematički smjer na Prvoj gimnaziji Varaždin gdje sam 2009. godine maturirao. Iste godine upisao sam preddiplomski studij Kemije i inženjerstva materijala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu koji sam završio na temu „Utjecaj promjera atomizera na svojstva katalizatora sintetiziranog u sušioniku s raspršivanjem“ pod vodstvom dr.sc. Aleksandre Sander.  Trenutno sam 1. godina diplomskog studija smjera Kemija i inženjerstva materijala na istom fakultetu.

Valentina Siuc rođena je 20. siječnja 1989. godine u Koprivnici. 2003. godine, upisuje Gimnaziju «Fran Galović» u Koprivnici gdje maturira 2007. godine. 2008. godine upisuje preddiplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, smjer Kemija i inženjerstvo materijala. Akademske godine 2011./2012. završava navedeni preddiplomski studij obranom završnog rada na temu Utjecaj morfologije silika nanopunila na toplinska svojstva poliakrilat/silica nanosustava, te stiče titulu sveučilišne prvostupnice inženjerke kemijskog inženjerstva. Ove akademske godine upisuje diplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer Kemija i inženjerstvo materijala. Položila je 2. stupanj francuskog jezika.