Print

AZZO predavanja

Posted in Program.

Obrazac sudjelovanja nastavnika (.pdf)


PONEDJELJAK    22. TRAVNJA     

Gradska vijećnica, Korzo 16, Rijeka

12.15 – 14.00

Tribina

Budućnost obrazovanja?, uvodničar: Boris Jokić, moderatorica: Jasminka Ledić

 

UTORAK    23. TRAVNJA     

Otvoreni dan sveučilišnih odjela Sveučilišta u Rijeci, Zgrada sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Rijeka

11.00 – 12.00

Predavanje

Krešimir Pavelić: Biotehnologija pred novim izazovima

12.00 – 13.00

Predavanje

Marin Karuza: S druge strane zrcala

13.00 – 14.00

Predavanje

Tajana Ban Kirigin: O teoriji skupova

14.00 – 15.00

Predavanje

Mile Pavlić: Budućnost pripada informatici

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

17.00 – 18.00

Predavanje

Mladen Juračić: Jadransko more – prošlost i budućnost?

18.00 – 19.00

Predavanje

Tomislav Domazet Lošo: Utjecaj evolucijske biologije na društveni kontekst

19.00 – 20.00

Predavanje

Korado Korlević: Sljedećih 3.75 milijuna godina

 

SRIJEDA    24. TRAVNJA     

Gradska vijećnica, Korzo 16, Rijeka

11.00 – 12.00

Predavanje

Hrvoje Buljan: Grafen – materijal za budućnost

13.30 – 14.30

Predavanje

Sanda Bujačić: Neriješeni problemi u teoriji brojeva

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

17.00 – 18.00

Predavanje

Sanda Martinčić-Ipšić: Sadašnjost ili budućnost: mogu li računala govoriti hrvatski?

18.00 – 19.00

Predavanje

Neven Grbac: Najdublje tajne suvremene matematike

19.00 – 20.00

Predavanje

Ivica Puljak: Što (još) ne znamo?

Astronomski centar Rijeka, Sveti križ 33, Rijeka

21.00 – 21.45

Predavanje

Tomislav Jurkić: Svemir uživo: LSST – teleskop novoga digitalnog doba

 

ČETVRTAK    25. TRAVNJA     

Astronomski centar Rijeka, Sveti križ 33, Rijeka

20.00 – 20.45

Predavanje

Željka Bošnjak: Ekstragalaktički bljeskovi gama–zračenja

 

PETAK    26. TRAVNJA     

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

17.00 – 18.00

Predavanje

Nada Bodiroga-Vukobrat: Europa 2020.

18.00 – 19.00

Predavanje

Boštjan Surina: Vjetroelektrane u svjetlu zaštite okoliša i prirode

19.00 – 20.00

Predavanje

Silvio Hrabar: Čudesni svijet elektromagnetskih valova: od Hertzovih pokusa, preko bežičnih
komunikacija, do metamaterijala i nano-fotonike