dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Obrazovanje danas, obrazovanje sutra: promjene, kompetencije i ishodi učenja

Posted in Sažetak i biografija.

Suvremene tendencije u obrazovanju stvaraju konzistentnu sliku koju određuju komplementarni ciljevi poput učenja okrenutog studentu, istraživačkih i problemskih pristupa nastavi, kritičkog mišljenja, cjeloživotnog učenja i dr. Na praktičnom planu navedeni se ciljevi najčešće nastoje ostvariti uvođenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovne procese, zbog čega i rasprave o budućnosti obrazovanja nose tehnološki predznak. Međutim, takav tehnološki determiniran diskurs izostavlja vrlo očitu spoznaju: učenje je proces zasnovan na informacijama te je smislena obrazovne promjene i reforme nemoguće bez snažne usredotočenosti na informacijski kontekst 21. stoljeća. 

 

U izlaganju će biti obrazložene informacijske kompetencije koje su preduvjet za ostvarenje suvremenih načela obrazovanja, te predočen koncept informacijske pismenosti kao okosnice promjena u obrazovanju uz raspravu o ishodima učenja koje je potrebno koncipirati na temelju generičkih vrijednosti i atributa poput osposobljenosti za rješavanje problema, učenja-kako-učiti ili kritičkog mišljenja.

 

Dr. sc. Sonja Špiranec docentica je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je nekoliko kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju vezanih za informacijsku pismenost, nove medije, označivanje i pretraživanje informacija, obrazovnu ulogu informacijskih ustanova, istraživanje i znanstvenu komunikaciju u kontekstu Weba 2.0. Autorica je jedne knjige kao i niza članaka u znanstvenim i stručnim domaćim i međunarodnim časopisima. Redovito sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama objavljujući radove u zbornicima skupova, recenzirajući radove i obnašajući funkcije u međunarodnim konferencijskim odborima. Sudjeluje u europskim projektima (Intenzivni program Erasmus, COST), te u različitim projektima, inicijativama i skupovima UNESCO-a posvećenih informacijskoj i medijskoj pismenosti. Godine 2012. sa suradnicima sa Sveučilišta Hacettepe pokreće međunarodnu konferenciju ECIL (European Conference on Information Literacy), kojom i supredsjeda.