dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Koncepti grada budućnosti

Posted in Sažetak i biografija.

Danas je gotovo svima jasno da gradovi budućnosti trebaju težiti pametnom i održivom razvoju, generirajući nove vrijednosti za okoliš, gospodarstvo i društvo uz cijelokupnu socijalnu koheziju. Budući da 70% Europljana živi u gradovima i urbanim područjima, oni su zasigurno „motor“ našeg društva, te kao takvi trebaju upravljati dobrom kvalitetom zraka i vode, energije, otpada i prorodnih resursa. Modernim arhitektonskim pristupima i suvremenim građevinsko–tehnološkim spoznajama, moguće je današnju situaciju okrenuti na bolje!

CV voditelja:

MARIN GRUBIŠIĆ, mag.ing.aedif.

Marin Grubišić rođen je 8. travnja 1987. godine u Osijeku, diplomirao u srpnju 2010. godine na Građevinskom fakultetu Osijek, smjer Nosive konstrukcije, te se iste godine u prosincu zapošljava kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent na Građevinskom fakultetu Osijek, gdje i upisuje poslijediplomski doktorski studij građevinarstva. Doktorsku disertaciju piše u sklopu znanstvenog projekta „Seizmički proračun okvirnih konstrukcija s ispunom“, 149–1492966–1536, pod mentorstvom Prof.dr.sc. Vladimira Sigmunda, redovitog profesora u trajnom zvanju na Građevinskom fakultetu Osijek.

Na radnom mjestu asistenta, uz Zavod za tehničku mehaniku, obavlja poslove područja rada koje obuhvaća nastavnu, znanstveno–istraživačku i stručnu djelatnost.Od 2011. godine član je Hrvatskog društva za mehaniku te aktivno djeluje u znanstvenim područjima nosivih konstrukcija, teorije modeliranja konstrukcija, betonskih i zidanih konstrukcija, dinamike i ispitivanja konstrukcija, potresnog inženjerstva, te metoda sanacija i ojačanja konstrukcija.Svoj istraživački rad upotpunjava na institucijama u Njemačkoj, Italiji, Sloveniji i Makedoniji.