dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Simulacija suđenja

Posted in Sažetak i biografija.

Simulacija suđenja u kaznenonm predmetu u izvedbi studenata prava.

CV voditelja:
Mario Vinković rođen je 3. studenog 1975. godine u Osijeku. Tijekom dodiplomskog studija dobitnik je Rektorove nagrade (1998.) i Nagrade Grada za izvanredan uspjeh tijekom studiranja (1999.). Ispite na poslijediplomskom znanstvenom studiju “Poslovno pravo i poslovne transakcije”, Pravnog fakulteta u Osijeku, položio je s prosječnom ocjenom 5,00 , a do tada objavljeni znanstveni radovi priznati su mu kao "ekvivalent magistarskoj radnji vrsne kakvoće" (rujan 2004.). Pohađao je i “Poslijediplomski znanstveni studij iz Europskog prava” na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do kraja 2006. mladi je istraživač ne međunarodnom kolaborativnom projektu Britanske akademije “Gender equality and the adjustment of constitutions and institutions”. Doktorat društvenih znanosti iz znanstvenog polja prava stekao je u lipnju 2007. Od prosinca 2007. do travnja 2011. bio je voditelj specijalističkog poslijediplomskog interdisciplinarnog studija "Europski studij - Regionalna suradnja i integriranje u EU", Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od svibnja 2011. godine voditelj je Poslijediplomskih interdisciplinarnih doktorskih studija - Europski studiji Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti istoga sveučilišta. Boravio je na studijskim istraživanjima na University of Manchester (2003.) i na University of Liverpool (2006.). Usavršavao se i na Constitutional & Legislative Policy Institute (COLPI) i Central European University u Budimpešti (2000.).
Izlagao je na preko 15 međunarodnih konferencija u Australiji, Bangladešu, Hrvatskoj, Mađarskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu (od toga na šest međunarodnih konferencija kao pozvani izlagač). Pohađao je više međunarodnih programa, seminara i ljetnih škola u Hrvatskoj i inozemstvu (Danska, Nizozemska, Mađarska, Turska, Italija). Područja njegova znanstvena i stručna interesa su ekonomska i socijalna prava, problematika diskriminacije i ravnopravnosti spolova u radnome pravu, dječji rad, teme europskog radnoga prava i europskog prava socijalne sigurnosti te međunarodnog radnoga prava. Član je University Association for Contemporary European Studies, Hrvatske udruge za radno i socijalno pravo, Hrvatskog bioetičkog društva i Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu. Duži niz godina surađuje i s Udrugom za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga iz Zagreba. Prvi rad objavio je još kao student, a do danas potpisuje autorstvo jedne znanstvene monografije, više poglavlja u knjigama, znanstvenih i stručnih članaka, prikaza te radova u priručnicima i komentarima Zakona o radu. Održao je i veći broj pozvanih predavanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući i pozvana predavanja na poslijediplomskim studijima.