dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Vjerojatnost pojave velikih voda

Posted in Sažetak i biografija.

Za dimenzioniranje hidrotehnički građevina, posebice građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda (poplava) važno je poznavati vjerojatnost pojave velikih voda i njihovo trajanje. U predavanju će se objasniti osnovni pojmovi i  na primjerima pokazati metode određivanja pojave velikih voda kao i njihova uloga u projektiranju hidrotehničkih građevina čija funkcionalnost i sigurnost mora biti jednaka, kako u  sadašnjem vremenu tako i u  budućnosti.

CV voditelja:
Anamarija Rabi  rođena je 17. rujna 1983. godine u Privlaci kraj Vinkovaca, Republika Hrvatska. Pohađala je Tehničku školu "Ruđera Boškovića" u Vinkovcima, koju je završila 2002. godine. Iste godine upisala se na sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva (VII/1) na Građevinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Diplomirala je dana 9. listopada 2008. godine. Time je stekla zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva. Godine 2009. zaposlila se na Građevinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u zvanje asistenta. Akademske godine 2010/2011. upisala je poslijediplomski znanstveni studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer Hidrotehnika. U izvođenju nastave na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera sudjeluje od početka svog rada kao asistentica na Zavodu za hidrotehniku i zaštitu okoliša iz predmeta Hidrologija I, Hidrologija II, Hidromehanika i Korištenje vodnih snaga. Područje znanstvenog istraživanja kojim se bavi vezano je hidrologiju, klimatsku promjene  i ekologiju, a tema doktorskog rada je utjecaj klimatskih promjena na temperaturu vode rijeka u Hrvatskoj te njihov biljni i životinjski  svijet.