dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Znanstvena rješenja za drugačiju budućnost čovječanstva

Posted in Sažetak i biografija.

Znanost kao vrhunska ljudska aktivnost najviše se u cijeloj povijesti čovječanstva razvijala iza II. svjetskog rata, od 1950. godine. Niz izuma i tehničkih inovacija bio je osnova naglog
razvoja znanosti vezane za sva područja života. Mnogi pronalasci hrvatskih znanstvenika i velike armije svjetskih znanstvenika u zadnjem desetljeću, a poglavito nekoliko proteklih godina omogućiti će u bliskoj budućnosti puno bolji život čovječanstva. Upoznajte se sa samo dijelom najnovijih vrhunskih znanstvenih
postignuća koja će oživjeti u bliskoj budućnosti.

CV voditelja: Jovica Hardi
Rođen je 08. rujna 1956. godine u Brčkom. Maturirao 1974. godine. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku diplomirao 1980. godine. Na PTF kao pripravnik od 1981., asistent na predmetu Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, do 1989. 1983. položio sve ispite na Poslijediplomskom studiju prehrambene tehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Zagreb. U rujnu 1987. provedena je ekvivalencija znanstvenih radova magistarskom radu, a u prosincu 1987. položio je na PBF-u skupni ispit iz temeljnih disciplina biotehnologije. Doktorirao 1992. na PBF Zagreb s tezom „Postupak dobivanja intenzivne arome edamskog sira na model-sustavima. Van Fakulteta: GAJ Slatina, šef razvoja novih proizvoda i voditelj marketinga sektora Biotehnologija. Od 1989. do 1991. Zavod za javno zdravstvo Osijek, samostalni analitičar za razvoj i uvođenje novih instrumentalnih metoda analiza. Od 1991-1992. godine Birotrade Osijek, viši stručni suradnik za instrumentalnu laboratorijsku i znanstvenu opremu. UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FOOD INDUSTRY, FacultyofFoodIndustry, Razmjena znanstvenika, Budimpešta (01-31. 10. 1996.). FacultyofFoodIndustry, poslije doktorsko usavršavanje, Budimpešta, (01. 03 do 01. 10. 1998.). Od 1993. ponovo na PTF, viši asistent na predmetima Ambalaža, te Tehnologija vode i goriva, do 1996. godine. U zvanje docenta izabran je 1996. godine, a za izvanrednog profesora 2000. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2008. godine. Akademske 1995/96. preuzima veći dio Tehnologije mlijeka i mliječnih proizvoda, a 1997. preuzima i Uvod u znanstvenoistraživački rad, te Poznavanje sirovina prehrambene industrije. 1998. preuzima Tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda. Nositelj predmeta Mljekarstvo na Poljoprivrednom fakultetu Osijek smjer Zootehnika, (99/2000. i 00/01.).Od 2000. vodi Katedru za mljekarstvo, sa 6 predmeta, a 2001. i šef katedre za Metodiku znanstvenog rada, vodi Uvod u znanstvenoistraživački rad na dodiplomskom i Metodiku znanstvenog rada na poslije diplomskom studiju, te Dostignuća u tehnologiji mlijeka i mliječnih proizvoda. Bologna – Tehnologija sirovina animalnog porijekla, Autohtoni mliječni proizvodi. Na specijalističkom studiju – Dostignuća u tehnologiji namirnica animalnog porijekla s elementima HACCP-a. Sudjelovao na 7 domaćih znanstvenih projekata, a voditelj jednog domaćeg i dva međunarodna znanstvena projekta. Sudjelovao u vođenju 25 diplomskih radova, a bio je mentor 105 diplomskih radova, od kojih su 103 obranjena, a 2izrađeni i napisani, te mentor 12 završnih radova na preddiplomskom studiju. Mentor je dva obranjena magisterija i jednog obranjenog doktorata, pred obranom su još 3 doktorata. Ukupno je objavio 95 raznih znanstvenih publikacija, od kojih je 39citirano u znanstvenim bazama, ostali u zbornicima radova i zbornicima sažetaka, te domaćim časopisima, a 3 rada su publicirana u znanstvenim monografijama.Sudjelovao je s ukupno 55 radovana međunarodnim i domaćim kongresima, objavio je 7 stručnih radova. Autor je 2 patenta, 6 novih proizvoda mljekarske industrije, sudjelovao je u izradi ili samostalno izradio 10 međunarodnih i 5 domaćih projekata tvornica prehrambene industrije.