dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Druga strana kukaca

Posted in Sažetak i biografija.

Većini su kukci poznati kao štetni organizmi. Najveće štete pričinjavaju na poljoprivrednim kulturama. Kako bi se osigurala što bolja zaštita i što viši prinosi pribjegava se različitim mjerama suzbijanja ovih kukaca, ne razmišljajući pri tome koliko je štetno djelovanje na njih i kakave sve nosi posljedice. Uništavajući štetne kukce nesvjesno se uništavaju i one koji su korisni i koji su potrebni kako danas tako i u budućnosti. Danas je sve češći slučaj pojave izumiranja neke određene vrste usred djelovanja štetnih kemijskih proizvoda. Pokušavajući stvoriti nove biljke otporne na napad kukaca kao posljedica se javljaju nove mutirane vrste kukaca za koje se ne zna kako će se ponašati i kakvo će djelovanje imati na biljku i čovjeka. Sve su to promjene koje će se desiti u skorijoj budućnosti i s kojim se čovječanstvo već počelo suočavati.

CV voditelja:

Ankica Sarajlić (rođ. Kajić) rođena je 04. lipnja 1984. u Doboju, BiH. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Žepču (BiH) 2002. godine. Akademski naziv diplomiranog inženjera poljoprivrede ratarskog smjera stječe 2009. godine na Poljoprivredni fakultetu u Osijeku. Kao studentica dobitnica je stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u kategoriji 10 % najuspješnijih studenata. Diplomirala je 2009. godine s temom: „Utvrđivanje kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) na području općine Žepče“. Tijekom studiranja radila je na pokusima istraživanja pojave kukuruzne zlatice na području Slavonije i Baranje pri Katedri za entomologiju i nematologiju. Poslijediplomski doktorski studij,  smjer Zaštita bilja upisala je školske 2009/10 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od rujna 2009. godine zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku  kao znanstveni novak - asistent na Katedri za entomologiju i nematologiju. Sudjeluje u nastavnoj djelatnosti na prediplomskom studiju na modulu Entomologija I. Suradnik je na projektu „Biološko suzbijanje kukuruznog moljca Ostrinia nubilalis Hübner“. U okviru Erasmus Lifelong Learning programa 2010. godine boravila je na Sveučilištu u Lleidi (Španjolska) na stručnom usavršavanju iz područja entomologije. Područje rada i interesa joj je integrirana zaštita bilja, biološka kontrola kukaca.