dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Biljke koje budućnost znače

Posted in Sažetak i biografija.

Aktivnost je previđena za 1. i 2. razred osnovne škole a sadržava prezentaciju  biljnih vrsta važnih za život čovjeka u budućnosti - prezentacija slikama, animacijama; igra detekcije i kviz znanja.

CV voditelja:
Sonja Petrović rođena je 23. siječnja 1977. godine u Osijeku. Gimnaziju je završila u Osijeku 1995., a diplomirala je 05. svibnja 2005. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, smjer ratarstvo. Sveučilišni poslijediplomski interdiciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti” modul – Biologija biljaka završava 10. ožujka 2011. godine obranom doktorskog rada „Genetska različitost germplazme ozime krušne pšenice (Triticum aestivum L. ssp. vulgare)“. Od 01. rujna 2005. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, pri Katedri za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, kao asistent na predmetu “Genetika”. Godine 2011. prelazi u zvanje višeg asistenta. Od 2005. godine aktivno sudjeluje u nastavi preddiplomskog studija na smjeru Bilinogojstvo kao suradnik na modulu “Genetika" te na smjeru Zootehnika kao suradnik na modulu „Osnove genetike i selekcije”. Od 2009. sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju, smjer Hortikultura kao suradnik na modulu “Genetika”. Na diplomskom studiju, smjer Bilinogojstvo–Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, sudjeluje također kao suradnik na modulima „Biotehnologija u oplemenjivanju bilja” i „Metode selekcije”. Na stručnom studiju, smjer Zootehnika, sudjeluje kao suradnik na modulu „Genetika” te na smjeru Bilinogojstvo na modulima „Osnove oplemenjivanja bilja i sjemenarstvo” i „Osnove oplemenjivanja bilja i sjemenarstvo”–praksa. 23.11.2011. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.