dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Mogućnost primjene propolisa u hranidbi životinja

Posted in Sažetak i biografija.

Na posteru će biti prikazana najnovija istraživanja mogućnosti primjene propolisa kod različitih kategorija životinja.

CV voditelja:
Zovem se Ivana Klarić. Rođena sam 09. listopada 1980. godine u Osijeku. Osnovnu školu i prirodoslovno matematičku gimnaziju završavam u Osijeku gdje 1999. godine upisujem  diplomski studij na Poljoprivrednom fakultetu smjer zootehnika. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zapošljavam se na Zavodu za stočarstvo, pri Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja kao znanstveni novak-asistent od 01. prosinca 2008 godine. Od akademske 2007/2008 godine polaznica sam  poslijediplomskog doktorskog studija „Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Kao istraživač sudjelujem na znanstveno-istraživačkom projektu naslovljenom „Čiste hranjive tvari u optimalizaciji obroka monogastričnih životinja” (šifra projekta: 079-0793448-3598; voditelj projekta: prof.dr.sc. Matija Domaćinović) odobrenom i financiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Tijekom rada na Fakultetu sudjelovala sam u terenskim dijelovima znanstveno-istraživačkih projekata čiji su voditelji djelatnici Katedre za hranidbu anatomiju i fiziologiju domaćih životinja, kao i u različitim laboratorijskim analizama u laboratoriju za hranidbu i fiziologiju domaćih životinja. Osim toga sudjelovala sam u izvođenju nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju u Osijeku, na smjeru Zootehnika, u modulu „Hranidba domaćih životinja i proizvodnja krmnog bilja“ te u izvođenju nastave na stručnom studiju u Vinkovcima, na smjeru Zootehnika u modulu „Hranidba domaćih životinja“. Izvrsno poznajem Microsoft Office paket te uz materinski hrvatski jezik aktivno se služim engleskim jezikom te posjedujem temeljna znanja njemačkog jezika. Sudjelovala sam na više međunarodnih skupova i simpozija.