dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Divljač, riba, med – hrana budućnosti - Ribnjak?

Posted in Sažetak i biografija.

Izložba lovačkih trofeja, ribarskih i pčelarskih alata i pribora.

CV voditelja:
Tihomir Florijančić rođen je 11. lipnja 1970. u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju veterinarsku školu. Po nacionalnosti je Hrvat i ima hrvatsko državljanstvo. Studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1989. godine, a diplomirao 1995. godine. Nakon odsluženja redovnog vojnog roka, do 1998. godine radio je u Zapovjedništvu II. zbornog područja Oružanih snaga Republike Hrvatske, kada se zapošljava na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svojstvu asistenta na kolegiju Lovstvo. Godine 1998. upisuje poslijediplomski studij "Parazitologija" na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao 2001. i doktorirao 2006. godine. Govori engleski jezik. Svoju znanstvenu i stručnu  aktivnost usmjerava na projekte vezane prvenstveno za uzgoj, biologiju i patologiju divljači, lovstvo i zaštitu prirode. Trenutno je voditelj znanstvenog projekta „Epizootiološka istraživanja nametničkih bolesti divljači u istočnoj Hrvatskoj“ koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, te međunarodnog bilateralnog projekta „Ekologija i patologija divljači u području Podunavlja“. U koautorstvu je objavio dva sveučilišna udžbenika («Lovstvo» te «Anatomija i fiziologija domaćih životinja»), jedna priručnik („Trihineloza“), više desetaka znanstvenih, stručnih i popularnih publikacija, a aktivno je sudjelovao na pedesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bio je član Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u razdoblju 2005.-2007. godine kako predstavnik asistenata, stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku obavlja dužnost predsjednika Katedre za lovstvo, ribarstvo i ekologiju te predsjednika Odbora za izdavačku djelatnost.