dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Budućnost poljoprivredne proizvodnje

Posted in Sažetak i biografija.

Video projekcija namijenjena široj populaciji.

CV voditelja:
Vladimir Zebec rođen je 19. srpnja 1983. godine u Osijeku. Osnovnu školu i opću gimnaziju završio je u Đakovu.  Nakon srednjoškolskog obrazovanja upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku te je tijekom studija bio korisnik državne stipendije A kategorije za posebno nadarene studente. Nekoliko godina bio je demonstrator na predmetima „Konjogojstvo“ i „Govedarstvo“. Također, tijekom studija  aktivno je uključen u rad studentskih organizacija Poljoprivrednog fakulteta, a posebice u organizaciji susreta studenata PFOS-a  „Zajedno za opće dobro“ i „Agronomijada“. Obnašao je novinarske i uredničke djelatnosti u studentskom časopisu Fenix. U jesen 2006. godine uključen je u pilot projekt Poljoprivrednog fakulteta „Znanjem u proizvodnju hrane“ te je aktivno sudjelovao u provedbi terenskih i laboratorijskih istraživanja. U srpnju 2009. godine stekao je zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede općeg smjera. U rujnu 2009. zaposlio se kao znanstveni novak/asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na znanstvenom projektu prof. dr. sc.  Zdenka Lončarića „Utjecaj kondicioniranja tla na hraniva i teške metale u sustavu tlo-biljka“  uz mentorstvo prof. dr. sc. Domagoja Rastije. Od 2010. godine aktivno sudjeluje u aktivnostima vezanim uz Festival znanosti.