dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Putovanje jedne kokice

Posted in Sažetak i biografija.

Predavanje i poster na temu "Putovanje jedne kokice".

CV voditelja:
Dario Iljkić rođen je 28. prosinca 1982. godine u Gradačcu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i srednju Poljoprivrednu i veterinarsku školu završava u Osijeku 2001. godine nakon čega upisuje Poljoprivredni fakultet.  Diplomirao je 2009. godine među 10% najuspješnih studenata te stekao zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede općeg smjera. Tijekom studija 2007. i 2008. godine obavljao je poslove demonstratora na predmetima Povrćarstvo i Cvjećarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu radi od 2009. godine na Zavodu za Bilinogojstvo, Katedri za žitarice i industrijsko bilje kao znanstveni novak-asistent na znanstvenom projektu „Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem“ (079-0730463-0447) . Od 2010. godine polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija „Poljoprivredne znanosti“ smjera Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo.  Sudjeluje u nastavi na stručnom studiju Bilinogojstvo – smjer Ratarstvo na modulu Žitarice praksa. Bio je stipendist Norveškog centra za međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju (SIU) kroz projekt „Obrazovanje, istraživanje i obuka za globalne ekološke promjene i održivo gospodarenje prirodnim resursima“. Uključen je kao suradnik na međunarodnom bilateralnom projektu između Hrvatske i Srbije „Prilagođavanje agrotehnike i sortimenta ratarskih kultura globalnim klimatskim promjenama“. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatskog agronomskog društva (HAD) i Europskog društva za istraživanje oplemenjivanja bilja (EUCARPIA). Uže područije interesa mu je istraživanje utjecaja ekoloških stresnih činitelja na prinose i druge parametre najzastupljenih ratarskih kultura (kukuruz, pšenica i dr.).